За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и ней-ните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Отговорности

• Анализ на клиентска база данни, просрочени вземания
• Участие в процеса по подготовка на документи за съдебно събиране на просрочени вземания – заповедно и изпълнително производство
• Водене на кореспонденция с клиенти на дружествата в групата на EVN България и външни институции
• Изготвяне на справки по граждански и изпълнителни дела с взискател EVN България
• Обработка на документи издадени от съдебни органи, съдебни изпълнители и др.
• Обработване на фактури, писма и др., във връзка с необходимостта от заплащане на такси при водене на граждански и изпълнителни дела
• Осчетоводяване на постъпили плащания по граждански и изпълнителни дела

Skills and Experiences

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо образование
• Минимум 1 година професионален опит, за предпочитане в сходни дейности
• Познаване на съдебния процес - заповедно и изпълнително производство ще се счита за предимство
• Добри компютърни умения: MS Office (Word, Excel, Outlook)
• Владеенето на английски език на работно ниво е предимство
• Умения за работа в екип, отговорност, прецизност, лоялност
 

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионална реализация в стабилна международна компания
• Разнообразни задачи и обучения за Вашето професионално развитие
• Отлични условия на работа и богат пакет от придобивки – гъвкаво работно време, възможност за home office, допълнително пенсионно и здравно застраховане, карти за спорт на преференциални цени и др.

Срок за кандидатстване: 18.09.2020г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо чрез бутон "Кандидатстване".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк:
 
Contact: Martin Smith job@mail.com 732-757-2923