За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти – мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

Отговорности

Администрира, конфигурира и управлява OSS системите
Извършва ежедневен мониторинг на системите, проверява за интегритет и достъпност на хардуера, сървърните ресурси, ключови процеси, преглежда системните и приложните логове
Осигурява второ ниво на поддръжка и решаване на проблеми на OSS системите Извършва архивиране на данните според заложените процедури
Създава, променя и изтрива потребителски акаунти
Ескалира проблеми към доставчици на оборудване
Участва в обновяването на софтуера и хардуера на платформите, съгласно инструкциите на производителите
Планира и изпълнява приемни тестове и утвърждава изправността на системите след обновяване на софтуера и хардуера и след внедряване на нови услуги

Skills and Experiences

Изисквания и необходими умения

Висше техническо образование – Телекомуникации или Информационни технологии
Опит в инсталиране и администриране на Linux OS (Suse/RedHat)
Опит в инсталиране и поддръжка на виртуални среди
Умения и опит в писане на shell scripts, Perl или Python
Познания за администриране на база данни, писане на SQL заявки
Добро ниво на владеене на английски език
Самоорганизираност и изпълнителност
Комуникативност, умения за работа в екип и под напрежение

Ние Ви предлагаме

Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки