Основната дейност на фирма Интер Консулт Енерджи ЕООД е изграждане, реконструкция и ремонт на промишлени и битови топлотехнически системи – котелни инсталации с КИП и Автоматика и спомагателни съоръжения към тях. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Дейност:

 • Изграждане, реконструкция и ремонт на промишлени и битови топлотехнически системи (котелни инсталации с КИП и Автоматика и спомагателни съоръжения към тях;
 • Технологични тръбопроводи и тръбопроводи за пара и гореща вода;
 • Газови съоръжения и инсталации;
 • Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации;
 • Абонатни станции.

Компанията разполага с обучени и квалифицирани инженери, техници и работници за изпълнение на описаните инсталации.

Фирма Интер Консулт Енерджи ЕООД е с богат опит и възможности за предлагане на пълен инженеринг на:

 • инсталации за разграждане на биомаса
 • инсталации за природен газ
 • отоплителни вентилационни и климатични инсталации котелни инсталации /за високо и ниско налягане/
 • тръбопроводи и тръбопроводи за пара
 • гореща вода слънчеви инсталации за бита и промишлеността
 • вътрешни ВИК инсталации

 

Адрес:

Our Address:

жк Красна Поляна 2 бл 250 , вх б ет 2 ап 1

Web:

-