ЦСМП –Ловеч

Центърът за спешна медицинска помощ – Ловеч е създаден на основание Постановление № 211 на Министерски съвет от 6 октомври 1994 год. По смисъла на Закона за лечебните заведения, Център за спешна медицинска помощ – Ловеч е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град Ловеч, осъществяващо дейността си на територията на област Ловеч с непрекъснат денонощен режим на работа.

 

Обект на дейност

Обект на спешна медициска помощ са:

 • Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им
 • Болни и постразали, потърсили сами помощ във ФСМП на ЦСМП
 • Лица с данни за психическо разстройство,които представляват опастност за себе си и за околните
 • Жени със започнало раждане или аборт
 • Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ
 • Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването

Организация на дейността и структурни звена

Организационната структура на ЦСМП – Ловеч включва следните структурни единици

 • адмистративно – стопански сектор
 • районна координационна централа (РКЦ)
 • 7 филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП), разположени на територията на областта
 • ФСМП Ловеч – гр. Ловеч
 • ФСМП Летница – гр. Летница
 • ФСМП Луковит – гр. Луковит
 • ФСМП Тетевен – гр. Тетевен
 • ФСМП Троян – гр. Троян
 • ФСМП Угърчин – гр. Угърчин
 • ФСМП Ябланица – гр. Ябланица

Адрес:

Our Address:

Ловеч, Ул.Д-р Съйко Съев № 27