Център за Психично Здраве ЕООД град Пловдив е основан като Психо-Неврологичен Диспансер с един консултативен кабинет през октомври 1952 година на територията на днешния Медицински Университет гр. Пловдив от проф. Йончев, проф. Ташев, доц. Джелдети и д-р Молдованска.

Управител: д-р Мариана Господинова.

През 1956 година тогавашният Психиатричен Диспансер се обособява като самостоятелно здравно заведение и се премества в собствена сграда на бул. Руски 86. Организирани са няколко специализирани кабинета и се открива стационар с шестдесет и пет легла.

През периода 1956-1971 година леглата в стационарите се увеличават на 103, а консултативните кабинети стават 8.

През 1979 година към стационарите се откриват още две структури – Дневен Стационар с Трудово-Терапевтична Работилница и Отделение за Лечение на Невротични Разстройства.

През 1985 година легловата база нараства на 340, консултативните кабинети стават 16 на брой, създават се и специализирани такива – детски, геронто-психиатричен, за лечение на зависимости.

През 2000 година Психиатричният Диспансер се преобразува в Областен Диспансер за Психични Заболявания със Стационар”. Базата се разширява и обновява и през 2004г. цялото лечебно заведение се премества на територията на бул. “Пещерско шосе” № 68.

Днес здравното заведение функционира като модерен Център за Психично Здраве със спешен сектор за лечение на остро болни мъже и жени, отделения за продължително лечение и рехабилитация, отделение за лечение на кризисни състояния, дневен център и зависимости с обща болнична база от 290 легла, със съвременни консултативни кабинети по различните профилни дейности в психиатрията.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

ЦПЗ  Пловдив  ЕООД  е специализирано лечебно заведение, което осъществява:

 • 24 часова спешна и неотложна психиатрична помощ;
 • Безплатна диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
 • Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства;
 • Психотерапия и психо- социална рехабилитация;
 • Психиатрична и психологична експертна дейност;
 • Клинични изпитвания на лекарствени продукти;
 • Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147А, ал.1 от Закона за здравето;
 • Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението от областта;
 • Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;
 • Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве;
 • Експертна оценка за временна и трайна неработоспособност;
 • Консултативна дейност по договор за лечебни заведения в областта и за домовете за социални грижи;
 • Учебна и научна дейност

Центърът разполага с квалифицирани психиатри, медицински сестри, психолози, социални работници и логопед. Прегледите и лечението са безплатни, независимо от взаимоосигурителния статус на гражданите, без направление от личен лекар. Достъпът за консултации и приемане е непрекъснат, денонощен. Диспансеризацията не е задължителна и се осъществява само с информираното съгласие на пациентите, с изключение на случаите, предвидени по закон.

Създаден е регулиран часови прием, за който пациентите могат да бъдат предварително записвани на тел. 032/ 642 376.

Център за Психично Здраве ЕООД – Пловдив предоставя следните УСЛУГИ….

 

СТРУКТУРА

Адрес:

Our Address:

Пловдив, бул. Пещерско шосе 68

Telephone: