Херастрой ЕООД е водеща строително-проектантска компания със седалище в гр.Пловдив, отличаваща се с висок професионализъм и непрекъснат стремеж към развитие. Фирмата е създадена през 2006 година като приемник на ЕТ „Коко-Константин Нейков”, основана 1995 година.

Компанията е член на Камарата на Строителите в България, и е вписана в Централния професионален регистър на строителя.

Основна дейност на фирмата е проектиране и изграждане на производствени, административни и жилищни сгради, както довършителни и ремонтни работи в областта на промишленото и гражданско строителство.

Компанията разполага с 35 квалифицирани служители, които осигуряват качествен процес на изпълнение – от проектирането до цялостното изграждане на обектите и над 200 разполагаеми кадри, наемани в зависимост от броя и обема на обектите, поети за изпълнение. Фирмата успешно е реализирала редица проекти на територията на цялата страна.

Водещите принципи на фирмата, на които нашите клиенти изцяло могат да разчитат :

– Компетентност и опит в работата

– Коректност към своите клиенти

– Прилагане на нови, съвременни технологии и материали

– Постоянен надзор и контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация

– Стриктно спазване на договорените срокове

– Високо качество на конкурентни цени

Херастрой ЕООД е надежден партньор, на който може да разчитате за осъществяването на Вашите инвестиционни намерения.

Адрес:

Our Address:

Пловдив, ул. Капитан Райчо 34

Web:

-