Фирма “Екомат България” ЕООД е създадена през 1997 година в град София. Нашият екип се състои от специалисти с голям опит в промишленото, жилищното и хидротехническото строителство (строителни инженери, икономисти, техници, майстори, както и сътрудници от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Научноизследователския строителен институт) изпълнявали обекти в България, Русия, Германия, Сирия и др.

Фирмата има богат опит в извършването на земни работи, направата на бетонови настилки, изграждането и реконструирането на сгради и съоръжения като досега има предадени над 200 строителни обекта.

Фирмата също така е член на „Камара на Строителите в България” от 2001г.

Инвеститор Летище София

Инвеститор Нестле-София

Инвеститор Юлиян Карабиберов

Инвеститор МК Пропъртис

Инвеститор Ситикорп Мениджмънт ООД

Инвеститор Министерство на културата

 • Резиденция Бояна: Адаптация Дом №1 за Национален исторически музей – противо­земетръсно усилване
 • Възстановяване носещата способност на сградата на Средно художествено училище по приложни изкуства

Инвеститор Община Хисар – по програма Красива България

Инвеститор Аквахим

Инвеститор Билд Системс България

Семеен хотел – село ЛозенецИнвеститор KNAUF България

Инвеститор Столична община

 • Столична библиотека пл. Славейков
 • Район Банкя – Основен ремонт на учебно заведение
 • Район Красно Село – Текущи и аварийни ремонти на училища и детски заведения и сградата на районната администрация

Инвеститор Данон България

 • Реконструкция на покрив и противоземетръсно усилване на цех за производство на кисело мляко – без спиране на производството
 • Цех за депозитни и ферметационни съдове
 • Производствен корпус – приемно и предпастьоризация
 • Ремонтни дейности за подобряване хигиената и контрола на качеството

Инвеститор Крафт Фуудс България

 • Цех ААСТЕД – производство на шоколад
 • Цех Кавемил крем 600 – производство на шоколадови бонбони
 • Микробиологична лаборатория
 • Цех Първична обработка – реконструкция без спиране на производството
 • Цех за вафли
 • Реконструкция на заседателна зала
 • Площадка за резервоари за масло
 • Външна канализационна мрежа
 • Усилване стоманобетоновата конструкция на Междинен склад за готова продукция

Инвеститор Мегаапорт ООД

 • Складове за промишлени стоки – Враждебна, София

Инвеститор Колеж по библиотечно дело

 • Реконструкция, противоземетръсно усилване

Инвеститор Практикер

 • Бетонови настилки – Практикер, София

Инвеститор Мосю Бриколаж

 • Бетонови настилки – Мосю Бриколаж, София

Инвеститор Американ стандарт

 • Бетонови настилки – реконструкция, Видима Идеал, Севлиево

Инвеститор ИАП – МРРБ

 • Автомагистрала Хемус – Ремонт на мостови съоръжения
 • Главен път Е-79 Видин – Монтана – Ремонт на мостови съоръжения

Инвеститор Министерство на транспорта

 • Единен център за ръководство на въздушното движение – Бетонови настилки

 

Адрес:

Our Address:

София, П.К. 1797 ул. Пловдивско поле 53

Telephone: