Мисия и дейност

СГХГ е музей с дългогодишна традиция. Ролята на институцията e да изследва и представя фактите от българската културна история по аналитичен и съвременен начин, както и да се намесва активно в художествените процеси чрез оригинални и запомнящи се проекти.
Основната мисия на СГХГ е да съхранява, опазва, проучва, реставрира и популяризира художественото наследство от своите фондове. Постоянно да попълва своята колекцията чрез откупки и дарения. След прекъсване от 18 години през 2007 г. Столична община започва да предоставя ежегодно средства за откупуване на творби. Това дава възможност за ритмично попълване на фондовете на необходимото научно и художествено ниво. Специалистите, работещи в институцията, се грижат за нейната колекция и представянето й пред обществеността чрез изложби, каталози и публикации.

Образование

Софийска градска художествена галерия провежда целенасочена политика за привличане на детска и младежка публика чрез различни образователни програми, лекционни и практически уъркшопове. Традиционни за галерията са съвместните образователни програми за деца с фондация EasyArt, които се провеждат всяка събота. Темите на тези детски работилници са свързани с настоящата експозиция в галерията. СГХГ работи в тясно сътрудничество с НХА и НБУ, и залите й често са място за лекционни курсове за студенти – бакалаври и магистри по специалността „Изкуствознание“.

Специално място в образователната политика на галерията заема привличането на хора в неравностойно положение, достъпът им до изложбените пространства, разработване на специални програми за тяхното приобщаване към възприемането и опознаването на изобразителното изкуство. Част от изложбите са специално адаптирани за незрящи посетители чрез специално изработени тактилни карти и аудио-гидове.

През 2019 г.Софийска градска художествена галерия стартира образователна програма „Музеят в училището, училището в музея“. Важна част от политиката на галерията е „изнасянето“ на изкуство извън залите и експонирането му в по-нестандартни пространства. Изложбата има за цел да допринесе за обогатяване на визуалната култура на учениците и да разшири техните знания по предметите „Изобразително изкуство” и „История на изкуството”. Дава се възможност да се видят копия на някои от най-интересните произведения от фонда на СГХГ.

Осъществен са няколкоизложби в различни училища в – Френската гимназия, Националната гимназия за приложни изкуства, Националният учебен комплекс по култура, Националното училище за изящни изкуства, 12 СОУ, 91 Немска езикова гимназия и др.Заедно с тях си осъществява и програма от съпътстващи събития, която включва: лекции с презентации в съответното училище от уредник на СГХГ и посещение на настояща изложба в СГХГ. Посещението на учениците в галериятавключва кратка беседа и попълване на специално изготвени въпросници.

Колекции

  • Графика
  • Склуптура
  • Живопис
  • Съвременно изкуство и фотография

Билети

За лица над 18 г – 4.00 лв

За ученици, студенти и пенсионери – 2.00 лв

Деца до 7 г. и хора с увреждания – безплатно

Семеен билет от 3 до 6 лица – 6.00 лв

Всеки втори и четвърти четвъртък от месеца – свободен ден

Лекции – 30 лева

Беседи – 60 лева

 

Opening Hours

Monday

Почивен

Tuesday

10:00 - 18:30 ч

Wednesday

10:00 - 18:30 ч

Thursday

10:00 - 18:30 ч

Friday

10:00 - 18:30 ч

Saturday

10:00 - 18:30 ч

Sunday

11:00 - 17:30 ч

Адрес:

Our Address:

ул. Ген Гурко 1

Email:

-