Клиничната лаборатория е неизменна част от съвременната медицина. Това е развиваща се медицинска специалност, необходима както на Вас, така и на клинициста, който поставя Вашата диагноза.

Не се колебайте да ни потърсите,за да получите достоверни и адекватни резултати на Вашите изследвания!

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Димова Лаб” ЕООД е създадена през 2005 година, с управител д-р Евелина Димова, специалист клинична лаборатория и здравен мениджмънт. Лабораторията е член на „Българската национална система за външна оценка на качеството” и „INSTAND – Germany” – система за европейска оценка на качеството.

В „Димова лаб” ЕООД ще намерите пълен набор от стандартните клинико-лабораторни изследвания, сформирани в удобни „пакети”, както за профилактика, така и за контрол на Вашето заболяване. Можете да получите информация за всичко, което Ви интересува относно изследванията и от нашите медицински лаборанти. Те ще направят престоя Ви в лабораторията приятен, максимално кратък и ползотворен.

Д-р Евелина Димова-Георгиева е родена в град Русе, завършва Медицински университет – Плевен през 1986г.,с отличен успех; взима специалност „клинична лаборатория” през 1993г. и специалност „здравен мениджмънт.”, през 2002г., и двете – с отличен успех. Владее английски и руски език, член е на ”Български Лекарски съюз” и на „Национално дружество по клинична лаборатория”.

Д-р Димова има над 25 години стаж като водещ клинико-лабораторен специалист в град Русе, участва в български, международни и световни конгреси по лабораторна медицина.

С висок професионализъм и модерни идеи, тя и екипът й, са готови да бъдат Вашата лаборатория – винаги,когато имате нужда от нас!

Пакети изследвания:

Пакет „Пълна профилактика“ : осигурява пълен и точен мониторинг на Вашите кръвни показатели, бъбречна и чернодробна функция, липиден статус, изследване на урина, и основни електролити в кръвта.

 •     ПКК
 •     ДКК
 •     СУЕ
 •     Урина коплексно химическо изследване : албумин,захар, кетони,билирубин,уробилиноген,рН; и седимент.
 •     Пикочна киселина
 •     ASAT, ALAT
 •     Гама ГТП
 •     Кръвна захар
 •     Холестерол – профил,HDL,LDL
 •     Триглицериди
 •     Креатинин
 •     Билирубин – общ и директен
 •     Общ Белтък
 •     Пикочна киселина
 •     Калий
 •     Натрий
 •     Калций

Цена: 29.00 лева

Пакет „Стандартен“:

 •     Кръвна картина
 •     СУЕ
 •     Глюкоза
 •     Креатинин
 •     Холестерол
 •     Триглицериди
 •     HDL холестерол
 •     ASAT
 •     ALAT
 •     Гама ГТП
 •     Урина – пълно химическо изследавне и седимент

Цена: 19.80 лева

Пакет „Функция на черния дроб“:

 •     Билирубин – тотален и директен
 •     ASAT
 •     ALAT
 •     Алкална фосфатаза
 •     Гама ГТП
 •     Общ Белтък
 •     Албумин
 •     Протромбиново време
 •     Фибриноген
 •     Пълно химическо изследване на урина и седимент

Цена: 21.00 лева

Пакет: „Функция на бъбреците“:

 •     Албумин
 •     Урея
 •     Креатинин
 •     Количествено определяне на белтък в урината – пирогалол ред метод
 •     Пълно химическо изследване на урина и седимент

Цена: 8.00 лева

Пакет: „Диабет“:

 •     Кръвна захар
 •     Гликиран хемоглобин
 •     Микроалбуминурия

Цена: 20.00 лева

Пакет: „Хипертония“:

 •     Пълна кръвна картина
 •     Холестерол : профил – HDL,LDL холестерол
 •     Триглицериди
 •     Калий
 •     Натрий
 •     Кръвна захар
 •     Урина – общо химическо изследване и седимент

Цена: 15.00 лева
Пакет: „Детска профилактика“:

 •     Пълна кръвна картина
 •     Диферциално броене на клетките
 •     СУЕ
 •     Кръвна захар
 •     Урина: пълно химическо изследване и седимент

Цена: 11.20 лева

Пакет: „Предоперативен минимум“:

 •     Пълна кръвна картина
 •     СУЕ
 •     Кръвна захар
 •     Общ Белтък
 •     Креатинин
 •     ASAT
 •     ALAT
 •     Калий
 •     Натрий
 •     Протромбиново време
 •     Време на кървене
 •     Урина : пълно химическо изследване и седимент

Цена: 24.70 лева
Пакет: „Женски полови хормони“:

 •     LH
 •     FSH
 •     Пролактин
 •     Естрадиол

Цена: 49.00 лева

Пакет: „Женски полови хормони – разширен“:

 •     LH
 •     FSH
 •     Пролактин
 •     Естрадиол
 •     Тестостерон

Цена: 61.00 лева

Видове изследвания:

Хематологична диагностика:

 •     Пълна кръвна картина: хемоглобин, левкоцити, еритроцити,хематокрит, тромбоцити, еритроцитни индекси: MCV,MCH,MCHC – 2.80 лева;
 •     Диференциално броене на левкоцити в кръв – визуално- микроскопско изследване – 3.50 лева;
 •     Морфология на еритроцитите – визуално – микроскопско изследване – 3.50 лева;
 •     ЛЕ клетки – 6.50 лева;
 •     Ретикулоцити – 6.50 лева;
 •     Скорост на утаяване на еритроцитите – 1.50 лева;

Биохимична диагностика:

 •     Глюкоза /Кръвна захар/ -1.50 лева;
 •     Кръвнозахарен профил – 4.50 лева;
 •     Креатинин – 2.00 лева;
 •     Кретининов клирънс – 7.90 лева;
 •     Урея – 2.10 лева;
 •     Холестерол – 2.10 лева;
 •     HDL холестерол – 3.50;
 •     LDL холестерол – 2.10 лева;
 •     Триглицериди – 2.10 лева;
 •     Холестерол профил – холестерол общ ,HDL холестерол , LDL холестерол ,триглицериди – 9.60 лева;
 •     Общ белтък – 2.10 лева;
 •     Албумин – 2.10 лева;
 •     Общ Белтък + Албумин – 3.80 лева;
 •     Урея + Креатинин – 3.80 лева;
 •     Билирубин общ – 2.10 лева;
 •     Билирубин директен – 2.10;
 •     Билирубин общ + директен – 3.80 лева;
 •     ASAT – 2.50 лева;
 •     ALAT – 2.50 лева;
 •     GGTP – 2.50 лева;
 •     Алкална фосфатаза – 2.50 лева;
 •     Алфа -амилаза – 3.50;
 •     Липаза – 5.00 лева;
 •     Лактатдехидрогеназа / LDH/ – 5.00 лева;
 •     Креатинкиназа – 5.90 лева;
 •     СК МВ фракция – 7.90 лева;
 •     Пикочна киселина – 3.50 лева;
 •     Калций – 2.90 лева;
 •     Йонизиран калций – 4.90лева;
 •     Калций в урина – калциев клирънс-2.70 лева;
 •     Фосфор – 2.30 лева;
 •     Желязо – 4.90 лева;
 •     Fe и ЖСК фракции – 6.90 лева;
 •     Определяне на Калий и Натрий в биологични течности – 6.70 лева;
 •     Магнезий – 5.00 лева;
 •     Холинестераза – 5.00 лева;
 •     Гликиран хемоглобин – колонна йонообменна хроматография – 12.00 лева;

Кръвосъсирване:

 •     Протромбиново време – 3.00 лева;
 •     Активирано парциално време – 3.00 лева;
 •     Фибриноген – 3.00 лева;
 •     Време на кървене – 2.70 лева;
 •     Време на съсирване – 2.70 лева;

Изследване на урина:

 •     Комплексно химично изследване и седимент на урина – 2.70 лева;
 •     Белтък – 0.70 лева;
 •     Захар – 0.70 лева;
 •     Билирубин – 0.70 лева;
 •     Уробилиноген – 0.70 лева;
 •     Кетони – 0.70 лева;
 •     рН – 0.70 лева;
 •     Относително тегло – 0.70 лева;
 •     Седимент – 2.20 лева;
 •     Микроалбумин – 16.50 лева;
 •     Количествено изброяване на клетки в урина- 4.50 лева;

Параметри за лабораторна диагностика на щитовидната жлеза:

 •     ТТХ (ТSH)– метод имунохемилуминисценция – 11.00 лева;
 •     Св. Т4(FT3) – метод имунохемилуменисценция – 11.00 лева;
 •     Св. Т3(FT4) – метод хемилуминисценция – 11.00 лева;
 •     ТАТ – 17.00 лева;
 •     МАТ – 17.00 лева;
 •     ТАТ + МАТ – 29.90 лева;
 •     TSH-рецепторни антитела – 38.30 лева;
 •     FT3 + FT4 + TSH – 33.20 лева – „Тироидно спокойствие“
 •     FT4 + TSH – 22.20 лева;

Репродуктивни хормони:

 •     Лутеинизиращ хормон – метод имунохемилуминисценция – 13.70 лева;
 •     Фуликолостимулиращ хормон – метод имунохемилуменисценция – 13.70 лева;
 •     Естрадиол – метод имунохемилуменисценция – 13.70 лева;
 •     Тестостерон – метод имунохемилуменисценция – 13.70 лева;
 •     Прогестерон – метод имунохемилуменисценция – 13.70 лева;
 •     Пролактин – метод имунохемилуменисценция – 13.70 лева;
 •     DHEA-S – 19.70 лева;
 •     4 androstendion – 22.30 лева;

Други хормони:

 •     total Бета ЧХГ – 17.90 лева;
 •     Тиреоглобулин ( hTG ) – 33.70 лева;
 •     Кортизол – 15.70 лева;
 •     Имунореактивен инсулин – изчисление на Хома индекс – метод имунохемилуменисценция – 15.70 лева;
 •     Соматотропен хормон – 19.70 лева;
 •     АСТН – 20.90 лева;
 •     Паратхормон – 28.30 лева;
 •     DPD – маркер за остеопороза – метод имунохемилуменисценция – 24.00 лева;
 •     Маркер за костното образуване Beta-CrossLaps -20.70 лева;

Туморни маркери:

 •     Простатен антиген – метод имунохемилуменисценция – 14.50 лева;
 •     СА 15-3 – метод имунохемилуменисценция – 16.90 лева;
 •     СА19-9 – метод имунохемилуменисценция – 16.90 лева;
 •     СА 125 – метод имунохемилуменисценция – 16.90 лева;
 •     СЕА – метод имунохемилуменисценция – 16.90 лева;
 •     AFP – 16.90 лева;
 •     Cyfra 21-1 – 23.30 лева;
 •     СА 72-4 – 19.70 лева;

*Специализирани клинико-лабораторни показатели:

 •     Окултни кръвоизливи – 6.70 лева;
 •     Изследване на фекалии за креаторея , стеаторея и скорбелни зърна -8.50 лева;
 •     CRP – C-реактивен протеин – 4.70 лева;
 •     Общи Имуноглобулини –Иг А – 5.90 лева;
 •     Общи Имуноглобулини –Иг М – 5.90 лева;
 •     Общи Имуноглобулини –Иг Г – 5.90 лева;
 •     Антистрептолизинов титър /AST/ – 4.70 лева;
 •     Ревматоиден фактор /RF/ – 4.70 лева;
 •     Фолиева киселина – 20.70 лева;
 •     Vit B12 – 20.70 лева;
 •     Хламидия трахоматис – Иг Г тест , ELIZA метод – 15.90 лева;
 •     Хламидия трахоматис – Иг А тест , ELIZA метод – 15.90 лева;
 •     Хламидия трахоматис – Иг М тест , ELIZA метод – 15.90 лева;
 •     Хеликобактер пилори – Иг Г тест , ELIZA метод – 15.90 лева;
 •     Хеликобактер пилори – Иг А тест , ELIZA метод – 15.90 лева;
 •     Инфекциозна мононуклеоза – 4.50 лева;
 •     Спермограма – 13.50 лева;

Диагностика на инфекциозни болести:

 •     Серологично изследване на сифилис – RPR и TPHA тест – 5.90 лева;
 •     Австралийски антиген – хепатит В /HBsAg/,ELIZA метод – 9.70 лева;
 •     Изследване на СПИН – 1/2тип антитела, ELIZA метод – 13.50 лева;
 •     Анти HIV – 17.70 лева;

Изследванията се извършват от лаборатория подизпълнител.

Цени манипулации

 •     Такса манипулация и екарисаж – 2.00 лева;
 •     Такса манипулация – кръвна захар -1.00 лева;
 •     Такса за вземане на кръв при домашно посещение – 5.00 лева;

Адрес:

Our Address:

Русе, ул. Борисова 36, етаж 2

Telephone: