СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ обхваща всички дейности на строителството – от проектиране до последни щрихи в изграждането на жилищни и нежилищни сгради.

 

Опита на компанията се базира на много различни по-големина, сложност и архитектурни особености обекти на базата, на които сме придобили безценен опит, и креативност да удовлетворяваме и най-специфичните желая на клиента.

С времето компанията печели доверието на нашите клиенти и това доверие в нас спомага за по-лесната и безпроблемна работа.

 

Основни дейности:

 • Проектиране
 • Строителна маханизация
 • Груб строеж
 • Довършителни работа и вертикална планировка
 • Вътрешен технически контрол
 • Други

СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ предлага на своите клиенти затворен цикъл на предлаганата услуга. Ние се ангажираме с изготвяне на необходимата документация и проектиране, за да може да бъде стартиран Вашият обект.

 • Организация, обезопасяване и започване на начални строителни дейности, включващи котиране и задаване на координатни точки от геодезист за очертаване на строителен изкоп.
 • Изкоп и извозване на земни маси. При необходимост се изгражда дренаж.
 • Изграждане на стоманобетонна конструкция, хидро и топлоизолация в основи.
 • Изграждане на покривна конструкция в зависимост от архитектурата и спецификата на обекта.
 • След завършване на конструктивните СМР-та се пристъпва към архитектурни детайли като зидария, топлоизолации и декоративни детайли.
 • Извършване на довършителни работи, които включват изграждане на ВиК, ЕЛ и ОВ инсталации, доставка и монтаж на дограма и други, обработка на стени, тавани и подови настилки.
 • След завършване на описаните СМР-та се оформят окончателна документация и актове, с помощта на които обектът се въвежда в експлоатация и успоредно с това се изграждат вертикална планировка и ограда.

Адрес:

Our Address:

гр. София 1415 бул. Черни Връх 189Г, офис 4