„Леонардо да Винчи” е частно училище с ранно чуждоезиково обучение и широка природоматематическа програма. Стартира през 2004 г. като Детска Академия. Частно училище „Леонардо да Винчи” има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от предучилищен до XII клас.
В частно училище „Леонардо да Винчи“ се изграждат утрешни лидери чрез интегрирано образование и акцент върху развитието на предприемаческия дух и информационната култура на своите ученици. Резултатът от тези усилия ще бъдат образовани деца, които притежават лидерски умения, предприемчивост, независимо мислене и етична отговорност.
Лиценз:. РД 14-42 от 19.05.2005 г. за средно училище с чуждоезиков и технологичен профил.
Сертификати:
• Удостоверение за завършен клас
• Свидетелство за завършено основно образование
• Диплома за завършено средно образование

Телефони за контакти:

+359 882 877 526

+359 878 845 468

Директор Св. Харизанова: +359 889 234 565

Адрес:

Our Address:

ул.”Александровска” 6 7000 гр. Русе,ул.”Александровска” 6 7000