BIOROCK®  е водеща международна компания с дългогодишен опит в областта за пречистване на отпадъчните води.

Компанията BIOROCK®  е основана през 1988 г. и разполага със собствен отдел за развитие и производство в Германия и Люксембург.

Успехът на системите  за третиране на отпадъчните води на BIOROCK®  се базира на уникалната и почти без поддръжка концепция и по-специално на опита на нашите служители, мрежа от висококомпететни партньори и дистрибутори в повече от 75 страни по света.

BIOROCK® означава, навременни и устойчиви решения в областта на отпадъчните води. Убедителни доказателства за устойчивото качество и иновативните идеи на новаторските виждания и решения на BIOROCK® са изпълнените проекти по света.

BIOROCK® предлага пълна гама от компактни биологични модулни пречиствателни станции за отпадъчни води без електричество, както и цялостни решения, напълно окомплектовани за къщи, вили, къмпинги, хотели, сезонни комплекси и други малки или средно големи обекти, модернизация на съществуващи изгребни ямирезервоари за водасепараториинфилтрационни системи и други решения съобразени със заданието на клиента в областта на отпадъчните и дъждовни води от висококвалифициран персонал.

 

Изтеглете нашите брошури

BIOROCK MONOBLOCK Брошура

 

BIOROCK MONOBLOCK

Всичко в едно – решение за пречистване на битови отпадъчни води

Пречиствателните станции MONOBLOCK, работещи с пълно биологично пречистване, са предназначени за жилища и обекти, постоянни и сезонни, които не са свързани или не могат да бъдат свързани към канализационната мрежаКомпактните пречиствателни станции (ПСОВса предварително комплектовани и готови за бърза и лесна инсталация. Системите от серията MONOBLOCK се предлагат в два варианта с 2000 или 3000 литра обем на първичния утаител, както и с гравитачен (нисък) или помпажен (висок) изход.

MONOBLOCK-2

Компактна биологична пречиствателна станция
Жители 4-6
Първичен Утаител 2000 L
Дължина 2790 мм
Ширина 1200 мм
Height 2000 мм
Тегло 384 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

MONOBLOCK-3

Компактна биологична пречиствателна станция
Жители 6-8
Първичен Утаител 3000 L
Дължина 3790 мм
Ширина 1200 мм
Height 2000 мм
Тегло 478 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

BIOROCK ECOROCK

Модулни пречиствателни станции – решение за пречистване на битови отпадъчни води от жилища и обекти

Пречиствателните станции ECOROCK, работещи с пълно биологично пречистване, са предназначени за жилища и обекти, постоянни и сезонни, които не са свързани или не могат да бъдат свързани към канализационната мрежаКомпактните модулни пречиствателни станции (ПСОВса предварително комплектовани и готови за бърза и лесна инсталация. Системите от серията ECOROCK се предлагат в няколко варианта, като се състоят от два или повече отделни модула, които се свързват последователно.

Пречиствателните станции BIOROCK са висококачествени системи с модерно биологично третиране на отпадъчните води. ECOROCK реакторите се предлагат в няколко варианта със съответния първичен утаител, за първично третиране на утайките.

ECOROCK 6

Биологична пречиствателна станция
Жители 6
Дължина 3800 мм
Ширина 1150 мм
Height 2040 мм
Тегло 397 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

ECOROCK 8

Биологична пречиствателна станция
Жители 8
Дължина 5150 мм
Ширина 1150 мм
Height 2040 мм
Тегло 605 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

ECOROCK 10

Биологична пречиствателна станция
Жители 10
Дължина 5450 мм
Ширина 1150 мм
Height 2040 мм
Тегло 649 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

ECOROCK 15

Биологична пречиствателна станция
Жители 15
Дължина 5800 мм
Ширина 2260 мм
Height 2395 мм
Тегло 688 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

Биореактори BIOROCK – ECOROCK

Пречистване на битови отпадъчни води – реконструкция и модернизация на съществуващи септични ями.

BIOROCK предлага пълна гама от компактни модулни пречиствателни станции за отпадъчни води, представени в системи от 4 до 30 ЕЖ. Модулите могат да бъдат комбинирани, с цел обслужването на по-големи обекти (MULTIROCK).

ECOROCK-1500

Биореактор за малка пречиствателна станция за отпадъчни води за 8 ЕЖ
Жители 8
Дължина 1150 мм
Ширина 1150 мм
Height 2175 мм
Тегло 197 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

ECOROCK-2000

Биореактор за малка пречиствателна станция за отпадъчни води за 10 човека
Жители 10
Дължина 1450 мм
Ширина 1150 мм
Height 2175 мм
Тегло 241 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

ECOROCK-3000

Биореактор за малка пречиствателна станция за отпадъчни води за 15 човека
Жители 15
Дължина 2150 мм
Ширина 1150 мм
Height 2175 мм
Тегло 304 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

ECOROCK-5000

Биореактор за малка пречиствателна станция за отпадъчни води за 30 човека
Жители 30
Дължина 3500 мм
Ширина 1150 мм
Height 2175 мм
Тегло 682 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

Първични утаители BIOROCK

Първични утаители за монтаж пред пречиствателните модули – Биореактор ECOROCK

BIOROCK предлага широка гама от първични утаители с капацитет от 2000 литра до 50000 литра. В случай на необходимост, капацитетът може да се увеличи, като резервоарите се монтират последователно или успоредно.

BIOROCK-ST1-1500

Първичен утаител
Жители 3
Дължина 1150 мм
Ширина 1150 мм
Height 2040 мм
Тегло 118 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

BIOROCK-ST1-2000

Първичен утаител
Жители 4
Дължина 1400 мм
Ширина 1150 мм
Height 2040 мм
Тегло 142 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

BIOROCK-ST2-3000

Първичен утаител
Жители 6
Дължина 2150 мм
Ширина 1150 мм
Height 2040 мм
Тегло 230 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

BIOROCK-ST1-5000

Първичен утаител
Жители 10
Дължина 3500 мм
Ширина 1150 мм
Height 2175 мм
Тегло 408 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

BIOROCK ST1-7500

Първичен утаител
Жители 15
Дължина 3083 мм
Ширина 2260 мм
Height 2395 мм
Тегло 384 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

BIOROCK ST1-10000

Първичен утаител
Жители 20
Дължина 3963 мм
Ширина 3384 мм
Height 2395 мм
Тегло 515 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

BIOROCK PT-15000

Първичен утаител
Жители 30
Дължина 4185 мм
Ширина 2240 мм
Height 2257 мм
Тегло 715 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

Изгребни резервоари

Първични утаители
Жители 40
Дължина 5800 мм
Ширина 2300 мм
Height 2600 мм
Тегло 670 кг
 Гаранция 25 Година   HDPE

Аксесоари

Аксесоари за монтаж и поддръжка на системите BIOROCK

BIOROCK предлага пълна гама от допълнителни части за монтаж и поддръжка на модулите BIOROCK:

 • Удължители получени по метода на ротационното леене за по дълбок монтаж на нашите модули
 • Самостоятелни шахти за вземане на проби – безшевни с по-ниски инсталационни разходи
 • Самостоятелни помпени шахти – безшевни с по-ниски инсталационни разходи
 • Пълна “Система за заустване на водите на високи нива”, оборудвана с комплект надеждни, висококачествени помпи
 • Задържателни резервоари
 • Тръби за подвърване на системата към обекта
 • Ревизионни шахти
 • Капаци
 • Шини за надземен монтаж
 • Комплекти за закрепване при сложни теренни условия (при високи подпочвени води и т.н.)
 • Система за управление на отпадъчните води, разработена за модулни инсталации BIOROCK MULTIROCK

Удължителни комплекти

Удължители за резервоари
Height 800 мм
Тегло 20 кг
  Полиетилен

Пробна шахта

Пробна шахта за взимане на проби
Дължина 2300 мм
Тегло 15 кг
  Полиетилен

Помпена шахта

За помпажно заустване на отпадъчните води
Дължина 2040 мм
Тегло 25 кг
  Полиетилен

Вятърно задвижвана

Вентилационна шапка
Height 230 мм
Тегло 1 кг
  Неръждаема Стомана

Монтажни скоби

За надземно монтиране
Тегло 50 кг
  Галванизирани Тръби

Груб филтър за отпадъчни води

Първично пречистване
Дължина 670 мм
  Галв.Стомана И РЕ

BIOROCK Медиа

Пречистване на битови отпадъчни води
Тегло 1 кг
  BIOROCK Медиа

Тласкател

Тласкател за MULTIROCK системите
  Полиетилен

Разпределителна шахта

При MULTIROCK модулни инсталации
  Полиетилен

Помпен комплект

При заустване на пречистените води на високо ниво

Анкери

В случай на високи подпочвени води
  Стомана

Biovent

При необходимост от по-добра вентилация
  Полиетилен

Капаци

Резервни капаци
  Полиетилен

Резервоари за вода

Резервоари за пречистена и дъждовна вода

Адрес:

Our Address:

София, ул. Драгшан 5

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-