Образователната мрежа се състои от 14 общински учебни заведения и 7 общински детски заведения.

Специализираната медицинска помощ се осъществява от индивидуални специализирани кабинети, Медицински център и Многопрофилирана болница за активно лечение.

Адрес:

Our Address:

Първомай

Telephone:
Web:

-