ПГСС Дунавска земя е Професионална гимназия, в която се извършва прием на ученици след 7 клас и специализирано обучение на ученици до 12 клас по селско стопанство в село Ковачица, Община Лом.

Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя е учебно заведение в село Ковачица, Община Лом. Учебното заведение предлага прием на ученици след 7 клас и обучение на ученици до 12 клас по специалност в паралелка Земеделец. Финансирането на институцията е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Директор на училището е Цветомир Руменов Колицов. Стратегията, чрез която се развива професионалната гимназия, е ориентирана в търсене на възможности за ускоряване на учебния процес и придобиване на професионално образование по стандартите на ЕС.

ПГСС Дунавска земя в село Ковачица предлага професионално обучение на ученици от 9 до 12 клас в специалност селско стопанство. Учебното заведение е с утвърдени традиции и дългогодишна история. В учебното заведение се предлага обучение по следните специалности:

  • Фермер – Земеделец

Финансирането на институцията е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя е с утвърдени традиции и дава шанс на своите ученици да получат знания и умения по селско стопанство.

График прием 2020/2021 учебна година Специалност “Производител на селскостопанска продукция”

През учебната 2020/2021 година ПГСС “Дунавска земя” ще обучава ученици по професия “Фермер”, Специалност “Производител на селскостопанска продукция”

график

 

 

Специалност земеделец

Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя извършва обучение на ученици по земеделие. Учебното заведение се намира в село Ковачица, община Лом.

  • Професия – Фермер
  • Специалност – Земеделец
  • Прием – след 7 клас
  • Срок на обучение – 5 години

Обучението се осъществява на високо професионално ниво от квалифицирани учители с доказани умения.

Ще изучавате:

– общообразователни дисциплини – БЕЛ, английски език, руски език, математика, физика, химия, биология, география, история, етика, психология, информатика, спорт и др.

-дисциплини, свързани с професията – растениевъдство, животновъдство, трактори и автомобилибезопасност на движението, селскостопанска техника, експлоатация и ремонт на земеделска техника и др. /теория и практика/.

 

Ще придобиете знания и умения:

– за технологията на отглеждане на различни земеделски култури;

– за особеностите в отглеждането на селскостопанските животни;

– за устройството на селскостопанските машини;

– знания за правилата на движение по пътищата и др.

 

Ще получите:

– Диплома за средно образование;

– Свидетелство за втора степен на професионална квалификация;

– Свидетелство за управление на МПС, категория “Ткт” и  “В”.

 

По време на обучението си ще ползвате:

– Безплатно общежитие;

– Безплатен транспорт от местоживеенето до учище и обратно;

– Безплатна храна в училищния стол;

– Стипендии, при изпълнение на изискванията за получаването им.

 

ПГСС предлага разнообразни дейности за професионалното и личносто развитие на учениците:

– Футболен отбор;

– Отбор по тенис на маса;

– Фолклорен танцов състав;

– Безплатни курсове за “Готвач” и “Барман, сервитьор”

 

 

Ще имате възможност за реализация като:

– Земеделски работници в кооперации или сдружения;

– Трактористи;

– Земеделски производители;

– Предприемачи в областта на земеделието и животновъдството.

Адрес:

Our Address:

с. Ковачица, ул. Главна 1