ПГЕЕ К.Фотинов е създадена през 1879 г. като девическо училище и вече 134 години непрекъснато променя профила си. През 1967 г. се преобразува в СПТУ по електротехника. 46 години гимназията обучава ученици по специалности, които са актуални на пазара на труда. Основни направления са електротехника и електроника. От 6 години има прием в специалност Компютърна техника и технологии, която има приложение във всички сфери на обществения живот. От учебната 2012/2013 година започва прием за специалност Програмно осигуряване.

В гимназията има клубове за извънкласни форми: хор за патриотични песни, гвардейски блок, танцов състав и оркестър за духова музика. Успешно се осъществяват редица европейски проекти, във връзка с които нашите ученици системно посещават европейски страни-партньори и реализират своята учебна практика.

Гимназията разполага с отлична материална база – специализирани кабинети, лаборатории и компютърни зали.

С цялостната си учебно-възпитателна дейност и културни изяви ПГЕЕ “К.Фотинов” се налага като успешна и желана образователна институция, чийто възпитаници намират реализация в професионалната област или продължават образованието си във висши учебни заведения.

В училището се обучават 26 паралелки с общо 600 ученици.

Специалности:

Прием 2020-2021 учебна година

Прием за учебната 2020-2021 година може да видите тук

Адрес:

Our Address:

Бургас, ул. Христо Ботев 42