ОУ ХРИСТО БОТЕВ – Дунавци е основна училище със седалище на адрес: гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин, ул. „Георги Димитров“ № 73

Училището е общинско, а образованието е основно от І до VІІ клас.

В него са създадени условия и за осъществяване на задължителното предучилищно образование.

Училището осигурява общообразователна подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитие на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са сформирани две групи ЦДО  от I до VII клас.

І. ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС разплага със следните помещения:

 • Класни стаи – 5
 • Специализирани кабинети – 7
 • Хранилища – 1
 • Компютърна зала – 1
 • Конферентна зала – 1
 • Музей – 1
 • Библиотека – 1
 • Административни помещения – 3
 • Санитарни помещения – 2
 • Други – административни – 4

 

ІІ. УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС разплага със следните помещения:

 • Специализирани кабинети – 2
 • Санитарни помещения – 1

 

ІІІ. СПОРТЕН КОРПУС разплага със следните помещения:

 • Специализирани помещения – 2
 • Административни – 1
 • Работилници – 2

 

ІV. КОТЕЛНО:

   V. СКЛАД:

VІ. ДВОР – 13 000 кв.м.

Открита спортна база pd

 • Волейбол
 • Баскетбол
 • Хандбал
 • Тенис корт
 • Писта – Лека атлетика
 • Тенис на маса

 

VІІІ. ДРУГИ:

      Паркова зона – централен вход.

Детска площадка – съоръжения, пясъчник.

Адрес:

Our Address:

Дунавци, ул. Георги Димитров 73

Telephone: