Децата ни заслужават: внимание и уважение, разбиране и доверие, обич и подкрепа, достойнство и самочувствие – ние им го даваме!

Формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока интелектуална подготовка и култура, способни за ефективна обществена реализация.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение в обществения живот.

Усвояване и формиране на национални и общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Материална база

Тенис корт, построен 2004 година при успешна реализация на проект Извън класната стая на Фондация CRS град София.

Компютърен кабинет

Компютърен кабинет, изграден 2003 година при успешна реализация на проект Съвременно обучение – със съвременни средства на Фондация CRS град София.

Адрес:

Our Address:

Костандово, площад Европа 1