ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

В него се обучават деца от 1 – 8 клас. ОУ “Д-р  Петър Берон” осигурява на своите ученици ученически стаи , компютърен кабинет,спокойствие и приятелска среда. В училището се обучават деца от , турски  произход.

Историята на любимото ни училище ОУ „Д –р Петър Берон” откриваме в далечната  1917/18 год. Първите сведения за него датират още от 1915г., като турско училище към джамия, по-късно като смесено, от 1918г. като начално училище, а от 1987г. е основно.

 

За повече информация посетете:

За Училището 

Персонал 

Седмична програма

Творчество

Актуално

Адрес:

Our Address:

С. Разбойна

Telephone: