САВЕЛ ООД е фирма основана през 2004г. в гр. Петрич.
САВЕЛ ООД  извършва изграждане, поддържане и ремонт на:

  • газови инсталации за природен газ и газ пропан-бутан
  • отоплителни инсталации
  • парни инсталации и съоръжения
  • ВиК инсталации
  • инсталации за промишлена пара
  • соларни инсталации, климатизации и ве нтилации

за битови, обществени и промишлени обекти.

  • инсталации за съхранение и продажба на светли горива на метанстанции, газостанции и бензиностанции
  • изпитания на СПО и предпазни клапани

САВЕЛ ООД извършва доставка и  монтаж на газови уреди, камини  и котли на твърдо гориво и пелети.
САВЕЛ ООД извършва сервиз и абонаментно обслужване.

Адрес:

Our Address:

уп. Рокфелер 51, Петрич, Благоевград

Web:

-