Община Мирково се намира в административните граници на Софийска област, в централните части на Република България. Тя е обособена като община през 1991 година след разделянето на бившата община Средногорие на шест самостоятелни административно – териториални единици: Златица, Пирдоп, Мирково, Челопеч, Чавдар и Антон.

Община Мирково се намира в административните граници на Софийска област, в централните части на Република България. Тя е обособена като община през 1991 година след разделянето на бившата община Средногорие на шест самостоятелни административно – териториални единици: Златица, Пирдоп, Мирково, Челопеч, Чавдар и Антон.

Общината е разположена на 62 километра, на изток от град София, в западната част на Златишката котловина, като северната й граница попада върху южните склонове на Стара планина, а южната – върху северните склонове на Средна гора. На запад общината граничи с общините Горна Малина и Елин Пелин, на изток с Челопеч и Чавдар, на север с Етрополе, а на юг с Панагюрище, Ихтиман и село Петрич /община Златица/. Близостта до столицата и гр. Пловдив и възможността лесно да прави връзка със северната и южната част на страната /жп линията София – Бургас и главен път Е – 871 София – Карлово – Бургас/ поставя общината в благоприятно комуникационно положение.

Население

Населението на община Мирково е 2 540 души, което е 0,03% от населението на България и 1,03% от територията на Софийска област.

Общината е съставена от 1 село – общинският център Мирково с население 1 664 души и 10 села, които са с население под 500 души. Повече от половината от населението е концентрирано в общинския център – с. Мирково.

Туризъм

Потенциалът за развитие на разнообразно туристическо предлагане в общината е значителен предвид концентрацията на природни и антропогенни ресурси

  • Красива планинска територия;
  • Защитена местност и горско стопанство “Арамлиец” в село Каменица;
  • Рибарника в село Бенковски.
  • Зарибените микроязовири на територията на общината;
  • Хижите “Чавдар” в Стара планина, “Опор” в Средна гора, хотел “Йотин” в село Мирково и Дом на миньора – “Свети Иван Рилски” в с. Мирково;
  • Традиционните събори в селата;
  • Църквата “Въведение Богородично” в село Смолско е обявена за паметник на културата и църквата “Св. Димитрий ” в село Мирково , комплекс – параклис “Св. Равноапостоли Константин и Елена” – местност “Таушаница” с. Мирково ;

Тези предпоставки дават възможност за развитие на планински, маршрутен, ловен и селски туризъм като начало с местно значение, но при умела разработка и с регионално значение. В момента туризма в общината не е развит и не влияе върху баланса на заетостта и доходите.

Възможности за ловен туризъм предлагат сформираните ловни дружинки в село Мирково, село Буново, село Каменица и село Смолско.

Развитието на културен и религиозен туризъм е свързано с наличието на културно-исторически и археологически паметници, манастири и други паметници на културата с национално и местно значение, най-значимите от които са:

  • Църква ” Въведение Богородично” в село Смолско, построена 1859 г., паметник на културата.
  • Църква “Св. Вмчк. Димитрий” в село Мирково, построена 1834 година, основно ремонтирана в годината на юбилея 2004 година от фирма “Елаците-мед” АД, позлатяването на кубето на камбанарията е извършено от фирма “Геотехмин”.
  • Новопостроения комплекс – параклис “Св. Равноапостоли Константин и Елена” в местността Таушаница” село Мирково, построен от фирма “Елаците-мед” АД.

Адрес:

Our Address:

с.Мирково ул. Александър Стамболийски 35

Telephone: