Обединеният детски комплекс в град Силистра е Център за подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование. Предлага дейности в съответствие с интересите и способностите на децата и учениците в областта на изкуството, науката, техниката, производството, спорта, организира учебни групи, състезания и конкурси за свободното време на учениците.

ОДК е създаден в изпълнение на Заповед №РД-14-99 / 4 юли 2012 г. на министър Сергей Игнатов на МОМН. Комплексът функционира от 01.09.2012 г., като обединява и се явява правоприемник на дейностите на съществувалите извънучилищни педагогически учреждения Център за работа с деца – град Силистра ул.”Симеон Велики” №135, Център за ученическо, техническо и научно творчество – град Силистра ул. “Добрич” №68а и Ученическа спортна школа – град Силистра ,ул. “Богдан войвода” №10.

Стратегическа цел на ОДК-Силистра
Утвърждаване на Обединения детски комплекс като институция за стимулиране, подкрепа и изява на творческите способности и познавателните интереси на подрастващите деца и ученици от община Силистра.

Задачи на ОДК-Силистра
Предоставяне на условия за учениците от община Силистра за допълнително образование и възпитание, овладяване на умения и компетенции за успешна реализация в съответствие с европейските стандарти на образование, работа и живот.
Осигуряване на диференцирана индивидуална грижа за личностно развитие на подрастващите чрез занимания в клубните форми на ОДК.
Педагогическа подкрепа и защита на правата на деца и ученици за достъп до клубове, конкурси, инициативи и мерки за стимулиране.

Дейностите в ОДК са организирани в 3 направления, в постоянни и временни учебни групи, клубове, школи, секции:

  • Наука, техникаи технологии –“Млад природозащитник”, Екоклуб “Пеликан”, “Химия и здраве”, “Занимателна химия”,”Приложна химия”, “Приятели на природата”, “Математика”; Английски език,
  • Спорт – школа Футбол – групи момичета и момчета; школа Баскетбол – групи момчета; школа Плуване; школа Лека атлетика; групи Лечебна гимнастика; групи Тенис на корт;
  • Изкуства – Балетна школа “Аксел”, Театрална студия “АРТИСТИК”; Школи Изобразително и приложно изкуство; клуб “Графити”, клуб “Компютърна графика”; клуб “История на света в картини”; школа “Графика-живопис”;

ОДК стопанисва и развива дейност в предоставената база общинска публична собственост:

  • Сграда с оборудвани учебни зали и открита дворна площадка, ул. “Добрич” 68а;
  • Закрит плувен басейн, ул.”Богдан войвода” 10;
  • Спортна площадка с тенис корт, ул. “Богдан войвода” 10;
  • Репетиционни зали, салон и сцена в сграда на Младежки дом.

За осъществяване на образователните дейности, ОДК разполага с оборудвани зали по направления – кабинети по екология, химия, биология,  компютърна зала, ателиета по изобразително и приложно изкуство, балетна зала, театрално студио, конферентна зала, зрителна зала и сцена, закрит плувен басейн, спортна площадка за тенис и съвременна дидактическа база с електронно разработени уроци, преносими компютри, мултимедийни проектори, видео и озвучителна техника, спортно оборудване.

В ОДК са организирани образователни занимания и надграждащо обучение от педагогически екип с квалифицирани, утвърдени специалисти в направленията на дейност Наука и техника, Изкуства, Спорт. Възпитаниците на ОДК традиционно се класират на призови места в международни, национални, областни ученически конкурси и общински състезания.

Преподаватели по направления – Йорданка Маринова, Светлана Тодорова, Адриана Мумджиева, Росица Атанасова, Ясен Неделчев, Галя Стоянова, Живка Ковачева, Вихрен Иванов, Ивелина Стоянова, Веселин Стойчев, Илия Недков, Нели Стоянова
Заместник директори –  Руси Иванов
Директор – Гинка Вандева

ОДК е домакин на Международен екологичен форум “Сребърна” за еко-проекти; на Международен конкурс за рисунки и литературно творчество на екологична тематика “Земята наш дом”.

ОДК организира самостоятелни продукции на клубната си дейност чрез традиционни изложби – базар на детско приложно изкуство”Никулден”, “Цветя за мама “,”Пролетна импресия”; самостоятелни спектакли “Коледна феерия”, “Театрална сцена”, “С магията на танца” честване на Деня на детето 1 юни, Деня на планетата Земя, експедиции в дните на ваканции, деня на р. Дунав, празнични прояви на гр.Силистра, демонстративни състезания по приложно колоездене, шахмат, парад на хвърчила, пленери.

Клубовете при ОДК партнират с педагози от училищата в община Силистра и представят дейността си по време на общоучилищни чествания, рецитаторски конкурс, инициативи и юбилеи.

ОДК партнира на община Силистра:

  • при организиране на общински ученически състезания по спортове – баскетбол, плуване, футбол, шахмат, приложно колоездене;
  • при подготвяне на детски и младежки празнични сцени за деня на Силистра, за 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, за коледни и великденски ателиета с ученици, летни занимания с групи деца; при провеждане на международен детски танцов фестивал “Утрешният мир започва с днешното приятелство” в гр.Силистра.

ОДК партнира на РУО – Силистра при провеждане на регионални ученически конкурси, пленери, национални изложения на ученическо творчество.

ОДК е отворена врата за деца, ученици и младежи от община Силистра, на различна възраст, от различни училища и групи, обединени от общи интереси в областта на науката, изкуствата и спорта.

В ОДК е осигурен свободен избор и достъп в постоянни, временни и ваканционни учебни групи, като формата и вида на заниманията се определят от заявените желания и чрез анкети с ученици, родители, местна общност.

Мисията на Обединен детски комплекс – Силистра е да бъде полезен и предпочитан Център за личностна подкрепа, с престижно място в педагогическото и обществено пространство като Център за обща подкрепа за личностно израстване и развитие на творческите заложби на подрастващите деца и ученици, като активен пълноправен участник в обществения живот на община Силистра.

Ръководители – Росица Атанасова, Светла Тодорова Школата по баскетбол към ОДК съществува от 2012 година и е наследник на направление Баскетбол към Ученическа спортна школа, създадено през 1993 г. Школата е изградена от 8 постоянни учебно-тренировъчни групи, в които тренират над 140 ученици от ІІІ до VІІІ клас , разпределени според възраст и пол – 4 гр…Преглед ⇒

Ръководители – Руси Иванов, Веселин Стойчев Школата по футбол за деца и ученици, момчета, е сформирана през 2007г. към УСШ, гр.Силистра, като от м.септември 2012г. преминава в структурата на ОДК. Под мотото “Здрав дух в здраво тяло” през годините в учебните групи на школата тренират и се обучават много силистренски ученици, преминаващи постепенно към спо…Преглед ⇒

Треньор ИЛИЯ НЕДКОВ Леката атлетика е царицата на спорта. Тя е в основата на всеки един спорт и развива основни качества, необходими за спорта – бързина, ловкост, издръжливост, сила, гъвкавост. Освен физическите качества, леката атлетика развива и качества, формиращи личностното развитие – упоритост, трудолюбие, постоянство, отговорност, организираност, с…Преглед ⇒

Ръководител Ясен Неделчев Школата по плуване при ОДК – Силистра е продължител на традициите и историята на клуба по плуване, създаден към Ученическа спортна школа, гр.Силистра. Плуването е един от най- старите и популярни спортове в света ,а за Силистра като град намиращ се на брега на р.Дунав, се е утвърдил като предпочитан спорт, с традиции. Групите по…Преглед ⇒

Ръководител : Галя Стоянова Кинезитерапия означава лечение чрез движение, в ОДК се предлагат занимания в учебни групи чрез програма от упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания. В медицинскaта рехабилитация понятието Кинезитерапия доскоро бе известно като Лечебна физкултура или ЛФК. Може да проследим началото на Кинезитерапията във филосо…Преглед ⇒

Балетна школа “Аксел” е създадена през 1995 година към Центъра за работа с деца – извънучилищно педагогическо учреждение в гр. Силистра. От 2012/2013 уч. година Балетната школа преминава в структурата на Обединен детски комплекс / ОДК, гр. Силистра. Ръководител на школа «Аксел» е Адриана Мумджиева, педагог, възпитаничка на школата и на Центъра за работа…Преглед ⇒

Ръководител Живка Ковачева Клубът по изобразително изкуство и приложна етнография е създаден през 1994г. към Центъра за работа с деца /ЦРД и продължава дейността си в настоящия ОДК като Школа по изобразително и приложно изкуство. В школата с преподавател Живка Ковачева са включени деца от подготвителни групи, 5-6г.възраст на ЦДГ и ученици от I клас – XII…Преглед ⇒

Школа по изобразително изкуство с ръководител Вихрен Иванов е създадена през 2005г. към Центърa за работа с деца, гр.Силистра. От 2012/2013учебна година групи на Школата запазват дейността си, като преминават към ОДК, гр.Силистра. Школата по изобразително изкуство провежда обучение на деца и ученици по възрастов принцип и в учебни групи за : Рисуване и …Преглед ⇒

ТЕАТРАЛНО СТУДИО “АРТИСТИК”   Ръководител: Христо Христов Театрално студио “Артистик” е сформирано през 2014г. към ОДК, като са включени  ученици  – деца и младежи в две групи: – от ІІ до VІ клас – от VІІ до XІІ клас. В студио “Артистик”  се развиват  творческите  умения на учениците, предлагат се възможности за изява на индивидуалността, емоционалната…Преглед ⇒

Ръководител: Йорданка Маринова Екоклубът и клуб “Млад природозащитник” са основани през 1996 г. към ЦУТНТ и продължават занимания в ОДК, от 2012г. В кръжоци “Занимателна и приложна химия ” към ОДК чрез интересното и занимателно занятие учениците навлизат в света на науката химия и научават много за приложението й в бита на хората. В групите участват уч…Преглед ⇒

Адрес:

Our Address:

Силистра, 38 ул. „31-ви полк“

Telephone: