През 2013 г. Частна детска градина „Д-р Мария Монтесори“ получава лиценз от МОН: РД 14 – 35 / 17.04.2013 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 41, стр. 7 от 2013 г.

За нас в Частна детска градина „Д-р Мария Монтесори“ е важно да се зачита уникалността на всяко дете. Затова ние предвиждаме много време през, което децата да могат сами да решават, какво да правят.

На всяко дете се разрешава да избира с, какво да се занимава според неговите лични потребности от предварително подготвените за неговата възраст материали. Възпитанието на детето е умение да се балансират свободата и дисциплината, като същевременно детето развива своите вродени способности. Така то израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието и увереността, които са важни за развитието му като пълноценна личност.

Потребностите на детето са нашата първа и основна грижа.

Най-ранният период на развитие и обучение  подпомагат изграждането на самоуважение, увереност, преминаването от зависимост към независимост и раждането на интереса към ученето.

Програмата е стимулираща и гъвкава и цели да задоволи нуждите на всяко дете.

Атмосферата в детска градина Монтесори е топла,  спокойна и дружелюбна. В тази среда естествено съжителстват възможности за самостоятелно и групово обучение.

Богатото разнообразие от дейности подпомага детската самоувереност, концентрация, съдействие и уважение към другите.

Стимулиращата и комфортна среда заедно със загрижеността и чувствителността на персонала превръщат детската градина в дом далече от дома.

Групи

Детската градина разполага с помещения за занимания и сън за всяка от групите, физкултурен салон, обширен, богато озеленен двор с няколко площадки за игри и разходки, биополе и зоокът.

Винаги, когато е възможно, децата се извеждат извън градината за наблюдение на природата, посещения на театри и музеи.

В детската градина има педиатър, логопед и психолог.

Има занимания по английски език, йога, зумба, айкидо, музикално ателие, приложни изкуства, калиграфия и японски език. Има осигурен транспорт за всички деца от детската градина.

За сигурността на децата има осигурена денонощна охрана и видеонаблюдение.

Материална база

Монтесори класната стая е един детски свят, приспособен към размера, темпото и интересите на момчета и момичета на възраст между година и половина и седем години.

Тя е предназначена да предразположи детето да се почувства като у дома си, давайки му свобода в една среда, подготвена с атрактивни материали. Тези материали са подредени върху ниски рафтове за лесен достъп дори на най-малкото дете.

Масите и столовете в класната стая са подвижни, като дават възможност за гъвкава подредба според различните дейности.

Също така децата работят върху малки килимчета на земята, където те се чувстват удобно по естествен начин.

Материалите в класната стая могат да бъдат разделени на няколко основни групи: Упражнения от практическия живот; Сензорни материали; и академични материали, които провокират интереса на всяко дете към четене, писане, смятане, музика, ботаника, зоология, история и география.

Частно основно  училище Д-р Мария Монтесори е основано през 2015 г.  Лиценз от МОН: РД 14-209/06.07.2017 г.

Училището е уникално по своя облик, традиции и ценности, наследени от Частната детска градина „Д-р Мария Монтесори“. Използвайки съвместно образователните изисквания и уникалната педагогическа система на Мария Монтесори, ние допринасяме учениците да се чувстват като част от един голям колектив, а същевременно към тях да се подхожда с много грижи и внимание. Учебният процес е организиран така, че позволява на децата да разнообразяват часовете по задължителна подготовка с часове по интереси. Индивидуалният подход на учителите търси във всяко дете неговите персонални качества и заложби – възпитание без унижение.

Ето каква е разликата между традиционното училище и Монтесори училището:

Традиционно училище Монтесори училище
Учителят заема централно място в класната стая Ролята на учителя е да не се натрапва и да бъде дискретен
Основна задача на учителя е да осигури дисциплината в клас Подготвената среда и Монтесори методът изграждат самодисциплина
Материалът се преподава само от учителя на всички ученици едновременно Материалът се преподава в малки групи и индивидуално, като учениците си помагат взаимно
Учебната програма е строго определена по дни и часове Детето само избира по кой предмет да се подготвя и учебният процес е съобразен с индивидуалното ниво на всеки ученик
Ако ученикът допусне грешка, това става достояние на целия клас. Учителят определя как трябва да се усвои учебния материал чрез повтаряне и награди/наказания. Монтесори материалите са с контрол на грешката. Детето усвоява учебния материал чрез повтаряне на работата си толкова колкото му е необходимо, докато почувства вътрешна удовлетвореност
Ученикът трябва да седи на точно определен стол или чин. Трябва да стои мирно и може да вземе участие/изказва мнение само след като учителят му разреши. Детето може да работи или учи там където се чувства добре, може да се разхожда из стаята и да говори на воля(без да пречи на работата на другите)
Родителите могат да помагат в учебния процес само ако желаят. Организирани програми за родители, за да могат да разберат Монтесори философията и да участват активно в учебния процес.

 

Основни предимства на нашето училище:

1. Прилагане на метода Монтесори при обучението на учениците – подготвена среда с материали адаптирани на български       език за възраст от 6 до 12 години

2. Целодневно обучение от 9.00 до 17.00 ч.

3. Осигурен транспорт включен в годишната такса

4. Индивидуално отчитане на напредъка на всяко дете и изготвяне на седмични доклади за родители и он-лайн достъп

  1. 5. Възможност всеки ученик да усвоява допълнителен учебен материал в зависимост от индивидуалното ниво на развитие

 

 

Материална база

Частно основно училище „Д-р Мария Монтесори“ се намира в тих,  спокоен квартал с чист въздух и панорамна гледка към Варна.

Учебната база е разположена на 1400 кв.м. площ.

Разполага с просторни учебни стаи и специализирани кабинети.

Във всяка стая има климатизация, мултимедийна техника и достъп до интернет.

Училището разполага със собствена спортна база, оборудвана със спортни уреди за физическото развитие на децата в зависимост от интересите им.

На открито училището ползва открито игрище.

В училището има педиатър, логопед и психолог.

Има допълнителни занимания по йога, зумба, айкидо и приложни изкуства.

Има осигурен транспорт за всички ученици.

За сигурността на учениците има осигурена денонощна охрана и видеонаблюдение.

Това е сбъдната мечта за учители и родители, и удоволствие за учениците!
Да, вече е факт и отваря врати на 15 септември 2019г.

Адрес:

Our Address:

Варна ж.к. „Изгрев“, ул.Петуния55