Регистрирана като самостоятелно юридическо лице на 12.09.2000 година. Собственик на 100 % от капитала на болницата е общината.

Дейността на болницата е : диагностика и лечение на свръх остри, остри и изострени  хронични заболявания от терапевтично,неврологично и психиатрично естество, рехабилитация, медицински услуги и др.

Лекуват се всички спешно болни и тези, чието състояние не позволява лечение в домашна обстановка.

Болницата разполага със 80 легла, разпределени в 4 отделения.

В стационара работят 17 лекари, от които 14 с придобита специалност.

Стационарната помощ обслужва около 30-хилядното население на Велики Преслав и Върбица.

Параклиничните звена – рентген , клинична лаборатория, физиотерапия – разполагат със съвременна апаратура.

Управител на болницата е д-р Иван Димитров.

Намира се около манастира на хълма „Аврадака” и е прроучена от проф. Н.Мавродинов. Сградата на болницата е дълга 14 м и широка 9 м. Състои се от две помещения, долепени едно до друго – едното квадратно, другото правоъгълно. Правоъгълното помещение е оградено от трите страни с течен коридор. Сградата е била на два етажа и е имала отделно отходно място. Кухнята на болницата се е намирала в друго помещение. Оказва лечебна помощ на нуждаещите се. Има данни за контакти с подобни учреждения от Киевска Рус.

Околийска болница

Строежът започва през 1911 година в източната част на новия град, но спира поради започване на балканската война. От 1916 година започва да работи като третоспепенна околийска болница в малка едноетажна сграда. В нея се разкриват 15 легла от общ профил. Разкриват се лекарски кабинет и болнична аптека, обслужвана от медицински фелдшер. Независимо, че в началото на века Преслав е бил много малък град, обществеността е успяла да си издейства сравнително рано държавна болница, каквито в по-големите градове от нашия се построяват много по-късно.
След 1950 година към болницата постепенно се построява сграда за новоразкрития противотуберкулозен диспансер. По-късно съседната училищна сграда се предава към болничния комплекс. Построяват се нова спомагателна сграда и надстройка, а поликлиниката се настанява в частна къща. Така разширена с леглови фонд от 100 легла, болницата обслужва населението  до откриване на новата. Околийски лекари са били Борис Спиров, Станко Станков, Петър Петров, Жеко Жеков, Добри Марчев, а градски лекари Христо Янев и Екатерина Иванова.

Районна болница

Започната през 1965 година със средства на ТКЗС и завършена със средства на държавата. Открива се на 26 декември 1969 година от тогавашния министър на Народното здраве Д-Р Кирил Игнатов. Има 240 легла и пет отделения: хирургическо, детско, нервно, вътрешно, акушеро-гинекологично.Към болницата е разкрита поликлиника. Главни лекари са били: Борис Спиров, Жеко Жеков, Добри Марчев, Съби Бозаджиев, Петко Диков, Ради Радев, Марчо Костов.

Структура

1.КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

– ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ
– ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
– СКОПИЧЕН ГРАФИЧЕН ПОСТ
– МАМОГРАФ
– ЕХОГРАФ
– КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ – СКЕНЕР
– КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

2.СТАЦИОНАРЕН БЛОК

– ВЪТРЕШНО ОБЩОПРОФИЛНО ОТДЕЛЕНИ С 20  ЛЕГЛА
– НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С  20 ЛЕГЛА
– ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С  15  ЛЕГЛА
– ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С 25 ЛЕГЛА

3.АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК

– БОЛНИЧНА АПТЕКА
– АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес:

Our Address:

Велики Преслав, Ул. Любен Каравелов 51