МИВАМА ЕООД предоставя най-висок клас услуги в следните области:

Информация и консултации за Европейскиа съюз – политики, идеи, цели и програми, институции;

Предоставянето на консултантската услуга по подготовката на проектното предложение

Консултиране по програма Хоризонт 2020 – потенциални възможности, подкрепа при формулиране на идеята, подготовката на проекта, съдействие за намиране на партньори, подкрепа при комуникацията и преговорите с европейската администрация и с партьорите по проекта;

Подкрепа при управлението на проектите;

Консултации и изготвяне на проектни преложения по Оперативните програми на ЕС 2014-2020. Управлението и отчитането на проекта;

Изготвяне на бизнес анализи;

Изготвяне на тръжни документации по Закона за обществените поръчки, както консултации и подкрепа по всички нормативни документи, свързани с разходването на публични средства.

Адрес:

Our Address:

Пловдив Тиса 2

Telephone:
Email:

-

Web:

-