„МБАЛ-АСЕНОВГРАД“ ЕООД изказва своите благодарности на д-р Иван Василев, проследил историческото развитие на Асеновградската болница. Автор на книгите „История на здравеопазването и болничното дело в Асеновград“, „100 години болнично дело в Асеновград“ и още над 150 публикации във вестници и сборници, предимно из историята на здравеопазването и болничното дело. Цитираните книги автора посвещава на основоположниците и техните последователи, чиято човешка и професионална съдба остава завинаги свързана със създаването и развитието на болничното дело в Асеновград. Те няма да бъдат забравени !!!

ТУК ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ОТКЪСИ ОТ КНИГИТЕ НА Д-Р ВАСИЛЕВ:

Данните за здравеопазването в Асеновград преди Освобождението и непосредствено след него са доста оскъдни. От историята на града черпим сведения, че Стоян Джансъза-аптекар, е взел участие в Априлското въстани през 1876г., поради което е изгонен от гръцкото население и отива в Бачковския манастир, където става счетоводител. Данни за лекари преди Освобождението няма, но вероятно тук е практикувал лекар или знахар. След Освобождението(1878г) на частна практика е лекарят Павел Унгара ,дошъл с освободителните войски ,оженил се в Станимака  и останал да живее тук. Практикувал е също д-р Божани – атински възпитаник. Работил е от 1895 до 1918г., след което се преместил в Атина. Както е видно, първите лекари в Асеновград са били гърци, тъй като три четвърти от населението са били гърци. По-известни гръцки лекари в Асеновград са: д-р Николо Пендовелес; д-р Апостол Доксиядис / 1919г. заминава за Атина, където става министър на здравеопазването/    и д-р Леонид Доксиядис.

За обществено организирано здравеопазване може да се говори едва след Освобождението на България. Първата болнична сграда в Асеновград е построена през 1910г. и е открита през 1911г. с 19 легла. Първият болничен лекар е д-р Николо Пендовелес.

Тежко е било състоянието на майчиното и детското здравеопазване. По време на раждане жените са били обслужвани от самозвани лечителки-„баби“, поради което майчината смъртност е била много висока. Родилния дом е открит на 10.02.1936г. в бившата тютюнева фабрика на Каламанди. Той се завежда от д-р Борис Милев, първия акушер-гинеколог в града. Родилния дом имал само три легла. Д-р Милев е роден на 22.01.1894г. в Асеновград. Следва медицина в Монпелие и Женева, а завършва в Неапол-Италия. През 1924-1925г. специализира акушерство и гинекология в Париж. Виден общественик с огромен принос в модерното водоснабдяване на града.

Д-р Сотир Каварджиев – роден в Асеновград на 14.02.1907г. Завършва медицина в Лозана. Специализира акушерство и гинекология в Хайделберг-Германия.

Структура
Административно-стопански блок

I. Администрация Организатор стопански дейности  –  тел. 0331/ 20  451 Информационно звено    –    тел. 0331/ 20  413 Счетоводство     –   тел. 0331/ 20  455 Каса    –   тел. 0331 /20  420 Деловодство    –   тел. 0331/ 20  456 Личен състав    –   тел. 0331/ 20  454 ТРЗ   …

Диагностично-консултативен блок

І. Диагностично-консултативен блок Приемно-консултативни кабинети: /1/ Кабинет Акушерство и гинекология /2/ Кабинет Вътрешни болести /3/ Кабинет Нервни болести /4/ Педиатричен кабинет /5/ Хирургичен кабинет /6/ Кабинет УНГ болести /7/ Кабинет ОАИЛ /8/ Кабинет Съдебна медицина /9/ Манипулационна   ІІ. Медико-диагностични лаборатории Клинична лаборатория Микробиологична лаборатория; III.  Отделения без легла: Отделение за хемодиализно лечение Отделение по …

Отделение по спешна медицина

СТРУКТУРА Устройството и оборудването на  Отделението по спешна медицина е съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина” Отдлелението е разполага със : – място за информационно обслужване и регистриране на пациентите – шокова зала – манипулациоона – стая за наблюдение В отделението има 4 легла, като 2 от леглата са разположени в Шокова зала и 2 в …

Стационарен блок

Ценоразпис

Заповед за актуализация на ценоразписа – тук и ценоразпис – тук

 

Управител
Д-р ИВАН ЙОВКОВ ЧЕРВЕНКОВ


Магистър по медицина от 1988г. – медицинско образование в МУ – Пловдив.
1988 – 2000г. – лекар-ординатор в ОАРИЛ на Общинска болница – Асеновград.
1994г. – придобита специалност ”Анестезиология и интензивно лечение”.
2000 – 2004г. – Началник на ОАИЛ към „МБАЛ-Асеновград“ЕООД.
От 2004г. до момента – Управител на „МБАЛ-Асеновград“ЕООД.
Магистър по „Здравен мениджмънт” в МУ Пловдив.
Магистър по „Публична администрация” в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Професионален опит в областта на здравеопазването – 30 години.

Адрес:

Our Address:

Асеновград, ул. Александър Стамболийски 28