ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕДИНСТВО е със седалище град Ботевград.

Занимава се със извършването на селскостопанска дейност, а председателят е господин Валентин Малинчев.

Главната дейност на кооперацията е насочена в производство на земеделска продукция, която засажда върху земи под наем/на аренда/, след това я преработва и реализира на пазара у нас.

За тази цел ЗК „Единство“ разполага с екип от професионални земеделци, както и със необходимата селскостопанска техника, за обработка на земите.

Кооперацията отглежда: пшеница, ечемик, овес, тритикале. Отглежданите култури се съхраняват в специални помещения, което гарантира за тяхното качество.

Адрес:

Our Address:

гр. Ботевград, ул. Севаст Огнян 4

Telephone:
Email:

-

Web:

-