Фирма Енергоремонт-Козлодуй ЕООД (EР Козлодуй) e бързо развиваща се компания, специализирана в строително-монтажни дейности в енергетиката и промишлеността,ремонти на енергетично оборудване, електросъоръжения за високо и ниско напрежение, доставки и производство на метални конструкции.Тя предоставя услуги по контрол и определяне на остатъчния ресурс на метала.

EР Козлодуй е създадена през 2007 година и се намира на територията на АЕЦ ”Козлодуй”, най-големият производител на електроенергия в България. Тя притежава богат опит от успешни участия в планови ремонти на пети и шести блок на централата и в ремонти на основно и спомагателно оборудване в АЕЦ и ТЕЦ.

Компанията е част от структурата на „Енергоремонт холдинг” АД. В резултат на извършената специализация между дъщерните му дружества” „Енергоремонт- Козлодуй” насочи кадровия и техническия потенциал към строително-монтажните и ремонтни дейности и производството на метални конструкции.

„Енергоремонт- Козлодуй” успешно изпълнява сложни проекти за ремонти в енергетиката, енергийната инфраструктура, нефтената промишленост и изграждане на екологични съоръжения в енергетиката при гарантирано най-високо качество и надеждност на ремонтните и монтажни дейности според изискванията на европейските и световни стандарти. Наличието на най-съвременна техника, оборудване и производствена база позволяват на компанията да удовлетвори високите изисквания на клиентите. В нея работят едни от най-добрите заварчици в България, победители в международни състезания. Те и евроинженерите по заваряне са в състояние да изпълняват трудни задачи в областта на заваряването.

ЕР Козлодуй притежава сертификати за Система за управлението на качеството, здравето и безопасност при работа  ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007,Сертификат за изискванията за качеството при заваряване чрез стопяване на металните материали, съгласно БДС EN ISO 3834-2 и Сертификат за изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави, съгласно БДС EN 1090. Дружеството е вписано в Регистъра на Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, както и в Регистър на Камарата на строителите.

„ЕНЕРГОРЕМОНТ КОЗЛОДУЙ“ ЕООД ИЗВЪРШВА:

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

• Ремонт на енергийни и топлофикационни парогенератори и спомагателното им оборудване, в т.ч. нагревни повърхности, тръбопроводи за пара и гореща вода с високо налягане, арматура, вентилатори, шнекови и лентови транспортьори, газоходи, въздуховоди и др.
• Ремонт на парни турбини и спомагателното им оборудване, в т.ч. кондензатори, подгреватели, помпи, арматура, охладители и др.
• Ремонт на електрофилтри за очистване на димни газове в топлоелектрическите централи, металургични пещи, циментови заводи
• Ремонт  на димни и въздушни вентилатори

ПРОИЗВОДСТВО

• Шнекови шлакоотделители
• Подавачи и дробилки за въглища
• Метални конструкции
• Съдове под налягане

“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД разполага с:
• висококвалифициран персонал;
• модерна административна сграда;
• оборудвано производствено хале;
• съвременна и модерна транспортна, и товаро- подемна техника

Адрес:

Our Address:

площадка “АЕЦ” Козлодуй