Еко Енергия Солар ЕООД е консултанска компания, специализирана в разработ-ването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Създадена през 2009г. фир-мата предлага оптимални решения при проектиране, доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични системи.
Фирмата извършва предпроектни и съпътстващи проекта дейности:
– Откриване на подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и водно-електрически централи.
– Проучване на възможностите за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа.
– Търсене на подходящи решения за осъществяване на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
– Изготвяне и комплектоване на цялостната документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно проектиране до получаване на разрешение за строеж. Фирмата доставя необходимото оборудване и изгражда проектираните обекти до въвеждане в експлоатация.
– Провежда обучения, съобразени с конкретните нужди на клиентите.
Еко Енергия Солар ЕООД предлага инженерни решения с постигнато върхово качество.

Продукти

  • Инфрачервени отоплителни панели                           

 

  • Керамични отоплителни панели                                 

 

  • Хибридни соларни панели                                             

 

  • Фотоволтаични панели                                                   

 

  • Соларни бойлери за топла вода                                 

 

  • Инвенторни автономни системи                                   

 

  • Хибридни инвентори                                                     

 

  • Мреживи инвентори                                                     

 

  • Контролери за соларни системи                                 

 

  • Преносими фотоволтаични системи за каравани и къмпинг

Адрес:

Our Address:

София ул. Блага Димитрова 37

Telephone: