Фирмата Еконсулт ООД е с местоположение град Севлиево, област Габрово. Компанията е насочила своята дейност, към пълен инженеринг на галванични линии в района на град Севлиево. ЕКОНСУЛТ е специализирана в проектиране, производство и монтаж на галванични линии.

Еконсулт ООД разполага с работен състав от висококвалифицирани специалисти с многогодишен трудов стаж и опит в извършването на предлаганите услуги.
Фирмата се занимава също с монтаж на пречиствателни станции, изработка на аспирационни уредби за агресивни газове и скрубери

Фирмата Еконсулт извършва доставка на следните видове консумативи:

 • филтър помпи HENDOR ;
 • дозиращи помпи ;
 • токоизправители ;

Фирма Еконсулт притежава всички необходими сертификати и разрешителни за извършване на пълен инженеринг на галванични линии, също така спазва всички европейски стандарти и изисквания за качество. Компанията гарантира на своите клиенти професионалното и коректно изпълнение на услугите.

Дейности

Фирма ЕКОНСУЛТ извършва следните дейности с високо качество и на достъпни цени:

Пълен инженеринг – проектиране, производство и монтаж на:

 • Галванични линии – ръчно обслужвани, полуавтоматично управляеми (механизирани), автоматично управляеми;
 • Пречиствателни станции;
 • Автоматизация на производствени процеси;
 • Механизация и ремонт на машини;
 • Програмиране на роботизирани машини;
 • Галванични вани и вани за пречиствателни станции. Широка гама от стандартизирани размери или по индивидуален проект;
 • Метални корпуси, изолирани с меко PVC;
 • Оборудване и консумативи за галванотехника;
 • Монтаж и сервизно обслужване на съоръженията;
 • Реконструкция и модернизация на галванични среди;
 • Аспирационни системи за агресивни среди;
 • Скрубери за пречистване на газове от галванични среди;
 • Производство на тръби с диаметър по-голям от 450 мм и дължина 3м;
 • Търговия с химически продукти;
 • Специални разработки за промишлени нужди.

Управление

Адрес:

Our Address:

гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 133

Web:

-