Европейски бизнес колеж „ФУМИ Интелект” е открит през 1990 г. и е първият акредитиран колеж след средно образование в България със заповеди на Министъра на образованието и науката, публикувани в Държавен вестник.

Мисията на колежа е да подготвя специалисти за малкия и средния бизнес и предприемачи, имащи предимството, че могат да работят по стандартите на Европейския съюз и могат да просперират и да живеят интелигентно.

10 причини за да учим в ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС КОЛЕЖ

1. Доминиращо практическо обучение от водещи практикуващи специалисти
2. Съботно-неделни лекции за добро съчетаване на учене и работа
3. Интензивно изучаване на бизнесанглийски език и компютърни технологии.
4. Специално разработени учебници и практикуми
5. Избиране на специалност през втората година
6. Тестови системи на изпитване.
7. Трансфер в бакалавърските програми на Нов български университет и Варненския свободен университет
8. Завършилите имат не само диплома, но и търсения от работодателите професионален опит
9. Успешна реализация в практиката – завършилите колежани биват повишавани или започват свой собствен бизнес.
10. В нашия колеж се учи, но си струва, защото се научавате да накарате парите си да работят за вас, а не вие за тях!

Специалности

  • Мениджмънт
  • Маркетинг
  • Икономика
  • Информатика
  • Туризъм

Новото през учебната 2019/20 г. е, че се въвежда система за виртуално обучение, а именно:

1) Лекциите и упражненията се провеждат във виртуална учебна зала и всеки колежанин може да се включи чрез индивидуален код в реално време и да общува с преподавателя и колегите си.
2) Самоподготовката се извършва както досега по учебниците и практикумите на колежа. Но се въвежда и новост – подпомагащо самообучението коучинг обучение: Всеки колежанин може да проведе лична учебна сесия с преподавателя, в която да му зададе въпроси или да презентира процеса на самообучението си и да поиска помощ в усвояването на материала.
3) Изпитът става чрез тест, както досега, но също се провежда във виртуалната учебна зала.

Новостта в обучението, съгласно (б), за колежанина означава:
1) Намаляване на разхода на време за обучение, защото се изключват разходите на време за пътуване.
2) Намаляване на паричните разходи, особено силно за колежаните, живеещи извън София
3) Улесняване на обучението, бидейки в домашна обстановка или друга удобна такава.
10. В нашия колеж се учи, но си струва, защото се научавате да накарате парите си да работят за вас, а не вие за тях!

 

Kaчество на обучението

За 15 годишната целенасочена учебна и изследователска работа са разработени над 90 учебни курса, написани са над 60 учебници и учебни помагала в над 200 издания.
Обучението се осъществява по европейските стандарти за професионалното след средно образование, които включват:

(1) модулно обучение;
(2) учебни кредити;
(3) тестови системи за изпитване;
(4) точкова система за оценка на резултатите;
(5) доминиращо практическо учебно съдържание;
(6) силно езиково обучение (25% от учебното време);
(7) висока компютърна грамотност (10% от учебното време);
(8) висока култура на комуникация;
(9) предприемаческа култура;
(10) научаване как да се учи през целия живот;

Адрес:

Our Address:

бул. Христо Ботев 131

Telephone: