Домът в село Хайредин е създаден през 1961 г. недалеч от центъра на Хайдредин в парковата зона. Сградата е на 2 етажа и разполага с бръснарски салон, столова, кухненски блок и перално помещение. Спалните помещения са 30, с до 4 легла в стая, като всяка има собствена баня и тоалетна.

При желание се прекарва и кабелна телевизия. Отоплението се осигурява от самостоятелна парна инсталация.

Услуги

  • Оборудвано легло за всеки човек в спалното помещение и помещение за хранене в сградата на доставчика;
  • Предоставяне на здравословна и питателна храна, съобразно изискванията на Закона за народното здраве, както и желанието на потребителите в дома;
  • Съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ както от мед. кабинети в сградата на дома, така и от други здравни центрове;
  • Възможности за рехабилитация, физиотерапия и трудотерапия в съответствие с личния избор на потребителя;
  • Съдействие за набавяне на предписаните лекарства;
  • Съдействие за участие в програми за социална интеграция и ресоциализация;
  • Осигуряване на информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика и правата и задълженията на потребителя;
  • Осигуряване възможност за самостоятелно организиране на свободното време;
  • Осигуряване възможност за лични контакти – със семейството и други лица;
  • Насърчаване в участие за културни, спортни и други дейности.

Персонал от 34 служители се грижи за потребителите на дома.

В помощ на специализираната институция са и личните асистенти от програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. При това още 17 човека по програма „ОСПОЗ” работят за нуждите на дома.

 

Адрес:

Our Address:

С. Хайредин, ул. Тодор Бушев 17

Email:

-

Web:

-