ДГ “Славейче” започва дейността си през 1970 година. Детската градина е общинска с целодневен престой на децата.

Тя се състои от централна сграда и две изнесени групи, които се намират в селата: Ъглен и Бежаново.

В момента функционират пет групи, в които се отглеждат, възпитават и обучават над 100 деца на възраст от 2 до 7 години.
Градината разполага с добре поддържана материална база. Занималните и спалните са светли и добре обзаведени.
Всяка изнесена група има собствена сграда и детска площадка за игри на открито.

Основната ни цел е да създаваме и поддържаме позитивна атмосфера изпълнена с любов и уважение към детето.
Сътрудничеството с родителската общност е насочено в защита интереса на всички деца, посещаващи детското заведение.

Над 40 години с обич и всеотдайност се грижим за децата Ви.
Доверете ни се! Нека заедно да отгледаме бъдещето на България.

24.01.2020
Проект “Млади ромски педагози”
Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

 

24.01.2020
Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене.

22.01.2020
Проект “Заедно”
Основна цел: Повишаване качеството на образованието в детските градини и подготвителни групи, образователна интеграция и овладяване на българския език в ранна детска възраст.

 

Адрес:

Our Address:

с. Дерманци, ул. „Васил Левски“ 111

Telephone: