ДГ,,Слънчице” е открита 17.11.1986 година по типов проект с централно отопление,намира в центъра на град Козлодуй и е общинска собственост.Сградата е с подменена дограма и топлоизолация.Дворът е около 6 дка и всяка група има своя обособена площадка с монтирани уреди,пейки и сенници.

Материалната база е приемлива,всички занимални са обзаведени с необходимите мебели,дидактични шкафове и материали,разполагаме с методичен,физкултурен и музикален кабинети,които се използват ефективно.

ДГ,,Слънчице” се полза с висок обществен имидж.Това се дължи на професионалните достойнства и качества на сформирания екип от учители и ПОП,добро ниво на сработване на колектива както помежду им,така и с родителите и обществеността.

Учителския колектив отговорно изпълнява професионалните си ангажименти.

Педагогическия процес протича в среда,отговаряща на съвременните здравнохигиенни изисквания.

В центъра на нашето внимание е идеята за цялостното развитие на детската личност,чрез адаптиране,индивидуализиране и интегриране на неговата активност в среда,в която живее и се развива.

Директор Галя Цветанова Ценкова

Учители в ДГ “Слънчице”- град Козлодуй

Главен учител Райна Иванова

Старши учител Силвия Милякова

Старши учител Пенка Еленкова

Старши учител Йорданка Крушовенска

Старши учител Таня Александрова

Старши учител Людмила Неицова

Старши учител Галина Митрошанова

Старши учител Белла Симеонова

Старши учител Теменужка Христова

Старши учител Христина Христова

Учител Нели Петкова

Учител Емилия Ончева

група "Любознайко"

група "Мечета"

група "Бърборани"

група "Ежлета"

група "Калинка"

Адрес:

Our Address:

Козлодуй, ул. Славейков 2