СЛУЧВАЛО ЛИ ВИ СЕ Е НЯКОГА ДА ПОПАДНЕТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА, В КОЯТО СВОБОДНО МОЖЕТЕ ДА ВЛЕЗЕТЕ, ДА ОСТАНЕТЕ С ДЕТЕТО СИ, КОЛКОТО ВРЕМЕ ПОЖЕЛАЕТЕ, ДА УЧАСТВАТЕ В ИГРИТЕ И ЗАНИМАНИЯТА, ДА ГОВОРИТЕ С ПЕДАГОЗИТЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО ВИ ИНТЕРЕСУВАТ, ДА СПОДЕЛИТЕ ПРОБЛЕМИТЕ СИ И ПОЛУЧИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ И КОМПЕТЕНТЕН СЪВЕТ ?

ДА! ТОВА Е ИСТИНА! ИМА ТАКАВА ДЕТСКА ГРАДИНА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ ПРОЛЕТ” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ.

ТУК СЕ ПОДГОТВЯТ ДЕЦАТА ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО!

ЕКИПЪТ ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПЕДАГОЗИ – ШЕСТ УЧИТЕЛИ С ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ЕДИН С ПЕТА, НА ОСНОВАТА НА ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ СЪЗДАВАТ СРЕДА ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИГРА, РАБОТЯТ СЪС СЕМЕЙСТВОТО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ, КОИТО СА ОТ ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ.

ПРЕДЛАГАМЕ   ПЛАНИРАНА ДЕЙНОСТ, ПОСТАВЯЙКИ АКЦЕНТ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИЯ ПОДХОД, ОСИГУРЯВАЙКИ ЧУВСТВО ЗА УСПЕХ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЕМОЦИОНАЛЕН КОМФОРТ!

Създаване и основатели:

1964г.-откриване на централната сграда-строена на доброволни начала от работещи в завода за ризи.
1958г.-открита филиалната сграда, строена специално за целта, намираща се в гаров район
1997г.-детската градина е единствената на територията на Община Панагюрище, работеща по Програмата Стъпка по Стъпка.

Мисия

– Екипът работи успешно за изравняване европейските стандарти в образованието
– Формиране на личности с висока комуникативност и спортен дух.
– Запазване на националната идентичност.
– Придобиване отлична училищна готовност.
– Интегриране на деца със СОП чрез развиваща и подкрепяща среда.

Визия

В спокойна, творческа обстановка, прилагайки индивидуален подход формираме знания, умения и отношения, които са от важно значение за развитието на детската личност.
Партньори са: децата и техните семейства, туристическо дружество Бунай, БЧК, женско дружество, сдружение на предприемачите.

Седмица на бащата 2019г.

Адрес:

Our Address:

Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов 8