ДГ „Ирина Бачо Кирова“ е открита  на 01.09.1960г с една група от 26 деца.Същата се е помещавала в частна къща.

На 01.11.1984г ЦДГ и детската ясла се обединяват в едно детско заведение – Обединено детско заведение с името Ирина Бачо Кирова – на името на дъщерята на Бачо Киро.

От 01.11.2011 г към ОДЗ“Ирина Бачо Кирова“ с решение на Ощински съвет Летница се прехвърлят и детските градини в с Горско Сливово и с Крушуна с по 12 деца.

От 01.08.2016г ОДЗ “Ирина бачо Кирова“ става Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ с две изнесени групи – в с Г.Сливово с 12 деца и с Крушуна с 6 деца.

От 01.06.2017г изнесената група в с Крушуна е закрита поради липса на деца.

От 1981 г до 1998 г директор е Линка Кирова.

ДИРЕКТОР:ГАЛИНА ЛИШЕВА

 

Ясла : мед.сестри Костова и Теодора Тинчева ,пом.възп – В.Червенкова,

Първа група : ст.у-л Стефка Копоева,  у-л Вероника Пенова,   пом възп :Снежана Йорданова

Втора група:  ст. у-л Клавдия Георгиева,  ст. у-л  Магдалена Тинкова, Пом възпитател:Снежана Петкова

ПГ5г : ст. у-л Камелия Петкова, у-л Илона Копоева,  Пом.възпитател :Пенка Ванова

ПГ6г: ст. у-л  Наталия Петрова, ст у-л Елка Дацова, Помощ. възпитател: Снежана Йорданова

ДГ– с Г.Сливово –  нередовен у-л Нуржан Мурадова – разпокъсано,  пом възпитател  Филиз Тахирова

 

Старша  мед. Сестра – Венетка Копоева

Готвач: Марияна Атева и Сашка Тодорова

Счетоводител : Афизе Мехмедова

Касиер-домакин:Иринка Хитова

Параджии:Веселин Йорданов

 

Документи

  1. Правилник дейност ДГ Ирина Бачо Кирова
  2. Планове за работа на ДГ
  3. Схема “Училищен плод”
  4. Решение на заявител
  5. Заявление за детска градина

 

Адрес:

Our Address:

Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, ул “Сергей Румянцев“ №1

Web:

-