ДГ ЗОРНИЦА е построена през 1972 година. Работи с четири целодневни и една полудневна група, десет педагози, пет помощник-възпитатели и три обслужващ персонал.

В детската градина се възпитават и обучават средно сто и двадесет деца.

Приоритет в работата е осъществяване на качествен и ефективен възпитателно-образователен процес, вследствие на което децата растат мислещи, здрави, добре подготвени за училището и живота.

Към ДГ Зорница съществува и филиал в село Тянево.

Там се обучава една група от тринадесет деца.

Директор: Е. Иванова.

Адрес:

Our Address:

Симеоновград, ул. Драва 6

Web:

-