“Гарант “- АД е създаден през 1964 година, като завод за производство на спирачни цилиндри.

Впоследствие разширява производствената си програма с изделията от този каталог.

Преминал през различни форми и обединения в момента е Акционерно дружество с предмет на дейност разработка и производство на машиностроителни изделия, и търговия в страната и чужбина.

Управлението се осъществява от Съвет на Директорите.

Единият от тях е избран за Изпълнителен Директор. Техните права и задължения са определени от Устава на Акционерното дружество и Търговския закон.

Дружеството има технически отдел, който има голям опит и възможности за разработване на конструктивна документация на изделия по задание или мостра на клиента.

Разполагаме с галваничен, термичен и бояджийски участъци, които гарантират добрия външен вид на изделията, инструментален участък и машини, които дават необходимата точност за изработване на машиностроителни изделия.

Продаваме наша продукция в много страни, напр.: Унгария, Полша, Германия, Италия, Турция, Русия, Украина, Латвия, Литва, Румъния, Канада и др.

Бяла Слатина е разположена на 50 km от гр. Враца, на 60 km от гр. Плевен, на 150 km от гр. София и на 366 km от гр. Варна.

Продукти и услуги:

 • машиностроителни изделия
 • машиностроене
 • машиностроителни изделия Бяла Слатина
 • машиностроене Бяла Слатина
 • хидравлика
 • спирачни изде­лия
 • хидравлични изде­лия
 • мобилни спирачни изде­лия
 • мобилни хидравлични изде­лия
 • стационарна хидравлика
 • Складово транспортна Техника
 • Транспалетни колички
 • Високоповдигачи

Адрес:

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-