“Бунай” АД е наследник на дългогодишни производствени традиции и опит. Производството на детайли от пластмаси започва от 1952 г. в цех към местната кооперация. През 1966 г. “Бунай” става самостоятелно предприятие. От началото на неговото съществуване в завода се преработват различни видове термопластични и термореактивни пластмаси.
Настояще

„Бунай” АД произвежда детайли от пластмаса, бакелит и каучук, както и инструменти за тяхното производство. На територията на Дружеството има изградени участъци за утразвуково заваряване на пластмасови детайли, нанасяне на лакови покрития и ситопечат, монтаж на възли и изделия. Имаме опит в организацията на производството и осигуряване на качеството както за масови, така и за средни и малки серии от разнообразни пластмасови детайли.

Фирмата работи с оборудване с високи технологични възможности. „Бунай” АД разполага с Инструментален цех, оборудван с необходимите машини за поддръжка, ремонт и изработване на нови шприцформи и пресформи. Качеството на продукцията се контролира с помощта на прецизна измервателна техника Осигуряваме устойчивост на своята дейност чрез сертифицираните системи за управление на околната среда и на здравословни и безопасни условия на труд.

Бъдеще

Бунай е една непрестанно развиваща се система. Показател за това е непрекъснатият стремеж към обновление, както на машинния парк, така и на сгради и съоръжения.

Стремежът ни към удовлетворение на нашите клиенти и вниманието ни върху всеки детайл са част от добре работещ процес, който спомага да проектираме бъдещето в настоящето, където Ви очакваме!

Услуги

 • Леене под налягане (шприцване)
 • Пресоване на пластмаси
 • Лакиране и ситопечат
 • Механична обработка на пластмасови детайли
 • Ултразвуково и термично заваряване
 • Монтаж
 • Производство и поддръжка на инструментална екипировка

Качество

Измервателна лаборатория

Качеството на продукцията се контролира с помощта на прецизна измервателна техника:

 • Трикоординатна измервателна машина DEA PIONEER 10.06 със софтуер PC-DMIS. Подходяща както за измерване на първи мостри, така и за статистически контрол.
 •     Измервателен микроскоп TESA VISIO 300 GL DCC със софтуер TESA Reflex Vision. Подходящ за измерване на първи мостри, измерване на дълги серии от детайли и визуализиране на дефекти по детайлите
 •     Портативен спектрофотометър Konica Minolta CM – 2600d
 •     Уреди за механични и термични изпитания на пластмаси, както и прибори за извършване на специфични функционални тестове на произвежданите изделия, съгласно клиентските изисквания.

Обслужване на клиенти

Бунай АД осигурява на клиентите си доставка на произвежданите детайли до всяка точка на света. Според изискването на клиентите организирането и спедицията на транспорта, може да се извърши изцяло от страна на Бунай АД, като фирмата има дългогодишен опит в предоставянето на всякакви видове транспотрни услуги – сухопътен, морски и въздушен. Към момента Бунай АД експедира детайли до произвовдствените бази на своите клинти в Северна Америка, Китай, Индия, Турция, както и множество европейски държави – Великобритания, Холандия, Германия, Полша, Чехия, Унгария, Белгия, Босна и Херцеговина, Македония и др.

Адрес:

Our Address:

Панагюрище, ул. Г.Бозаджиев 1

Telephone: