• Внимание към хората
 • Уважение към идеите
 • Упоритост при преследване на целите
 • Прецизност към детайлите
 • Лоялност в работата
 • Постоянство в стандартите
 • Сигурност и безопасност в процеса
 • Строгост в изискванията
 • Иновации и усъвършенстване
 • Безкомпромисност към материалите
 • Гъвкавост и коректност в обслужването
 • Стриктно изпълнение на договорите
 • Отговорност към поетите ангажименти

Адрес:

Our Address:

Сандански ул.Дядо Ильо Войвода 5 ет.4

Telephone:
Email:

-

Web:

-