“Агропродукт” ООД е създадена през 1996г.
Предмет на дейност:
– Търговия с препарати за растителна защита и торове на едро и дребно;
– Производство и търговия на семена;
– Стопанисва и управлява земеделска земя;
– Арендова, наема и купува земеделска земя;
– Извършва механизирани селскостопански услуги;
– Пълно обслужване на клиенти: от подготовката на площта до прибирането и продажбата на продукцията.

Фирмата търгува на едро със семена,торове и препарати на водещи световни фирми,както и генерици.
Предстои откриване на селскостопанска аптека за търговия на дребно.
Агропродукт ООД търгува със селскостопанска продукция.

Селскостопанска аптека: с. Киченица, общ. Разград, ул. Кирил и Методи №10
/на 10 км от гр. Разград,/
тел.: 0898 662 944; 0898 662 933

Адрес:

Our Address:

гр.Разград, ЖК Освобождение №11 ап.1