При нас може да намерите пълния набор услуги в процеса на намирането за подходящ имот, покупко/продажба, отдаване/наемане, консултации.

За Продавачи

Шанс Билдинг консултира, за да може да определи реалната пазарна цена на предлагания имот. Шанс Билдинг осъществява маркетингова и рекламна стратегия по предлагането на имота с цел максимално бързо да се намерят клиенти за предлагания имот и максимално изгодното му реализиране. Шанс Билдинг изисква пълен набор документи от Продавача, необходими за нотариалното прехвърляне на имота. Шанс Билдинг защитава интересите на своите клиенти като осигурява необходимата юридическа и консултантска помощ до деня на нотариалното прехвърляне на имота и получаване на пълната стойност на продадения имот. Ние осигуряваме публичност на Вашата оферта чрез реклама във водещите печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти. Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на офертата си, така че тя да бъде конкурентноспособна на този пазар. Комисионна 2.5 % с ДДС.

За Купувачи

Шанс Билдинг съветва и подпомага клиента при избора на имот. Шанс Билдинг подготвя пълния набор от документи за собственост на съответния имот и осъществява проверка за наличие/липса на евентуални тежести (ипотеки, възбрани и пр.) Шанс Билдинг оказва юридическа и консултантска помощ до деня на нотариално прехвърляне и получаване на нотариалния акт за новозакупения имот. Провеждаме с Вас огледи на подбрани и одобрени от Вас имоти, като Вие сте предварително информирани за качествата на всеки един имот. Ние Ви консултираме за възможностите при теглене на ипотечен или потребителски кредит. Даваме Ви пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин можете да коригирате параметрите на Вашето търсене, така че да получите най-доброто от пазара.

Управление на имоти

Ние ви предлагаме при сключване на договор за управление на имот:
1. Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота.
2.Осигуряването на най-подходящите Наематели.
3.Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем.
4.Съхранение и превеждане на суми по месечния наем.
5.Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите от Наемателите.
6.Регулярна проверка за състоянието на имота.
7.Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на Наемодателя.
8.Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на етажната собственост.
9.Осъществяване и подържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.)
За всичко това от Ваша страна се заплаща месечна такса към фирмата.

Адрес:

Our Address:

Пловдив, Авксентий Велешки 51