АВТОШКОЛА ОЛИМП 54 ТЕОРИЯ Теоретичното обучение се провежда в учебен кабинет, като теорията, учебните помагала и листовките са безплатни. Състои се от две части:

1. Изучаване на закона за движение по пътищата, включва 17 теми и се преподава в 56 учебни часа;
2. Изучаване на общото устройство на автомобила и принципа на работа на двигателя и трансмисията, разработени в 6 учебни часа.

Целта на теоретичното обучение е:

1. Научаване на закона за движение по пътищата;
2. Запознаване с общото устройство и принципa на работа на двигателя на автомобила.

Практика: Практическото обучение се състои от 31 учебни часа в центъра на гр. София, като включва и обучение на полигон в жк. Младост N:3. Обучението се провежда на автомобил РЕНО.

Адрес:

Our Address:

София, жк. Красно село, бул. Гоце Делчев 9

Telephone:
Web:

-