Общи условия

С посещението си в уеб сайта на адрес: www.businessfinder.bg Вие се съгласявате със следните общи условия и приемате настоящата политика без ограничения. Ако не приемате тези настоящи условия, Вие не бива да ползвате businessfinder.bg. Всеки потребител/посетител на нашия сайт – каталог е длъжен да прочете и да се запознае подробно с нашите общи условия.

Съдържание

Businessfinder.bg съдържа информация за продукти, данни на фирми, услуги на фирми, реклами и други.

Информацията и данните включени в този сайт, са предимно информационни.

Сайта не трябва да се използва като достоверен източник и на информацията в него да се гледа като напълно точна. Информацията се предоставя и качва от самите потребители (ползватели на сайта). Има и случаи в които информация се предоставя от външни лица и фирми, за да бъде публикувана от нашите администратори. Ние не гарантиране за коректността на информацията на сайта, нейната точност и автентичност. Businessfinder.bg няма възможност и не проверява подадената информация за коректност. Businessfinder.bg не поема никаква отговорност за точността и автентичността на която и да било от информациите на този сайт, тъй като тя е подадена от фирмите рекламиращи своята дейност, продукти и услуги.

В сайта (портала) businessfinder.bg е възможно да има всякакъв тип системи от рода на форуми, системи за коментар към профили или общи коментари, чатове, системи за лични съобщения, системи за публични информации, системи за публикуване на реклами и много други. Businessfinder.bg не поема никаква отговорност за действията на своите потребители, каква информация те биха публикували и публикуват в тези системи. Въпреки, че администраторите на businessfinder.bg се стремят да преглеждат и поддържат системите, поради многото информация и други причини, е възможно те да пропуснат некоректни и зловредни текстове и други действия на потребители, в този смисъл businessfinder.bg не може да поеме никаква отговорност, за информациите и действията на съответните потребители.

Businessfinder.bg приканва своите потребители и посетители, ако забележат некоректна информация или друго в самия сайт (каталог), да ни информират, като ни пишат на office@businessfinder.bg с възможно най-точна и подробна информация. Ние ще направим всичко възможно в най-кратък срок да направим проверка и вземем необходимите мерки, доколкото това е възможно от наша страна.

Businessfinder.bg има право да откаже и приеме да публукува и да админстрира информация, която е въведена от потребители по своя собствена преценка ако прецени, че това е необходимо. Businessfinder.bg не е длъжен да се обосновава, за своите решения и защо и поради каква причина отказва или изтрива информация.

Businessfinder.bg не носи отговорност за възможни технически проблеми свързани с достъпа до информацията в сайта. Businessfinder.bg не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта. Businessfinder.bg не носи отговорност за нарушени авторски и сродни права в следствие на поставени от потребителите текстове и изображения, както и за пълнотата на информацията.

Businessfinder.bg има право да премахне (изтрие) профил, да блокира (банне) или промени информация (по дизайна и като цяло на фирмените профили, стандартни и всякакъв вид други профили) въведената от потребител, ако тя нарушава правилата за ползване на сайта или по свое собствено усмотрение и преценка, без да е необходимо да известява преди това съответния потребител. Посочените условия важат, както за безплатните профили така и за платените.

Регистрацията в нашия бизнес каталог е напълно доброволна. Тя може да бъде платена или безплатна.

Businessfinder.bg има право да изпраща търговски съобщения на своите потребители, по смисъла на член 5 (ал. 1) от Закона за електронната търговия, с цел предоставяне на информация свързана с промени, поддръжка, нововъведения и др.

Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Вие се задължавате да не публикувате информация съдържаща насилие, пропаганда, расизъм, порнография, нелоялна конкуренция, компрометиращи, провокативни или обидни материали, свързани с други потребители или трети лица. Да не обиждате и накърнявате личното достойнство, както и да злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на Businessfinder.bg. Да не публикувате невярна или подвеждаща информация или такава която е в противоречие на добрия бон тон и общо приетите норми, както и противоречаща на законите на република България.

Обща информация

Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продукти и услуги на Businessfinder.bg.

Закупуването на който и да било продукт или услуга на Businessfinder.bg.  трябва да бъде предмет на сроковете и ценовите условия договорени предвърително с  упълномощен служител на Businessfinder.bg и е обект на индивидуално споразумение и договор за реклама.

Businessfinder.bg предлага както безплатни, така и платени услуги. Потребителите приемат, че в случаи когато услугите са платени и самите потребители не са внесли в срок необходимата дължима такса, самите услуги могат и ще бъдат автоматично прекратени и деактивирани.

Businessfinder.bg  не носи отговорност за това, че услугите които предоставя може да не отговарят на вашите изисквания или очаквания. Ние не поемаме отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието. Businessfinder.bg не може да гарантира че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.

Businessfinder.bg не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта Businessfinder.bg.

Авторските права и интелектуалната собственост

Съдържание на този сайт се защитават от правата за интелектуалната собственост. Вие можете да използвате информацията, текста, картинките или изображенията, които се съдържат в Businessfinder.bg, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате – както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на Businessfinder.bg.

Връзки

Сайтът Businessfinder.bg съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. Ние не поемаме и не носим никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове от и към сайта Businessfinder.bg.

Обновяване на общите условия и промени

Businessfinder.bg си запазва правото да променя по всяко време условията за ползване и съдържанието на сайта по своя преценка, за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и не е прочел последния актуален вариант на условията. Businessfinder.bg не е длъжен да информира своите потребители и посетители за навлезли промени. Всички новости по общите ни условия се публикуват тук и потребителите са задължени редовно да се осведомяват и да следят общите условия.